Historie romského etnika v našich zemích

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CIKÁNI A ROMOVÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH:

CIKÁNI A ROMOVÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Původ Cikánů:

Původ Cikánů Pocházejí z Indie – novoindický dialekt Odchod z Indie – po 6. století n.l. do Persie Pobyt na území Persie – asi 100 let, přijali odsud řadu slov (oheň = jak) 10. století n.l. – příchod do Evropy (doloženi zápisem řeckého mnicha) Řecký výraz pro Cikány = „ Athinganoi “ = „Ten, kdo se nechce stýkat s okolím“ Rómská vlajka se skládá z modrého pruhu v horní polovině, zeleného pruhu v polovině dolní a z červené čakry s 16 paprsky umístněné uprostřed. Čakra, která je i na vlajce Indie, odkazuje na indický původ romského národa. Zelený a modrý pruh symbolizují život věčných poutníků po zelené zemi pod blankytnou oblohou. Indická vlajka

Rómská hymna:

Rómská hymna Gejľom , gejľom Gejľom , gejľom , lungone dromenca , Malaďiľom bachtale Romenca . Aj, Romale , aj čhavale . Aj, Romale , aj čhavale . Aj, Romale , khatar tumen aven ? Le čerenca , bachtale dromenca ? The man esas bari famiľija , Murdardža la e kaľi legija . Aven manca sa lumjake Roma Kaj phuťile le Romenge droma . Ake vrjama – ušťi Rom akana Amen chuťaha the mišto keraha . Aj Romale , aj čhavale , Aj Romale , aj čhavale . Šel jsem, šel jsem Šel jsem, šel jsem, dlouhými cestami Potkal jsem se se šťastnými Romy. O, Romové, o chlapci, O, Romové, o chlapci, O, Romové, odkud přicházíte? Se stany, po šťastných cestách? I já jsem měl velkou rodinu. Zabila ji černá legie. Pojďte se mnou, Romové celého světa. Kde se otevřely cesty Romům. Teď je ta chvíle – povstaň člověče Vyskočíme a bude dobře. O, Romové, o chlapci, O, Romové, o chlapci. Rómští muzikanti v Prešově na Slovensku r. 1991

Příchod Cikánů do Evropy:

Příchod Cikánů do Evropy Usazení Cikánů v Byzantské říši – příchod na Balkán 14. století – příchod Turků do JV Evropy – s Turky přicházejí do Evropy Cikáni Cikáni v Evropě = cizí element – jazyk, zvyky Cikáni v Evropě obviňováni z provozování černé magie Řemesla – kováři, zábavné podniky (hádání karet) 15. století – skupiny s několika sty jedinců se pohybují od města k městu v celé Evropě Středověká vyobrazení potulných Cikánů

Rozšíření Cikánů po Evropě:

Rozšíření Cikánů po Evropě Migrace Cikánů po Evropě od 12. do 16. století Diaspora Cikánů v Evropě v novodobých dějinách

Cikáni v českých zemích:

Cikáni v českých zemích 1. informace – r. 1417 Cikáni dostávali ochranné glejty a almužny Glejty – časově omezené Označeni za křesťany, kteří byli nuceni utéci před Turky Legenda o egyptském původu Cikánů – nepomohli prý Ježíši Kristovi, a proto byli odsouzeni k věčnému bloudění Z legendy o egyptském původu pochází např. anglický pojem pro Cikány – „ Gypsies “ Obavy z cizorodého prvku – německé zemské sněmy vydávají nařízení, aby Cikáni opustili území Říše První vyobrazení Cikánů u nás (15. století) Cikánky ovládaly čtení osudu z ruky. Cikánský rodič s dítětem v Německu (16. století)

PowerPoint Presentation:

1538 – nařízení moravského zemského sněmu – Cikáni musejí opustit moravské území Se svými tradičními řemesly (kovářství, kotlářství) Cikáni v Evropě a u nás neuspěli a dostávali se kvůli almužně na obtíž Balkán a Slovensko – Cikánům bylo povoleno usadit se – začlenili se a vytvořili čistě cikánské osady V českých zemích se neusadili a nezačlenili – označeni za psance a postaveni mimo právo Cikánská kapela Jožky Kubíka z Moravy Cikánská kapela z Nových Zámků na Slovensku

Varovné cedule na hranici Čech:

Varovné cedule na hranici Čech V 18. století byly na hranicích Čech instalovány obrazové cedule, které informovaly „cikánské tlupy“, jak jejich příslušníci dopadnou, pokud poruší zákaz vstupu do země (zámecké Muzeum v Nových Hradech)

PowerPoint Presentation:

18. století – pokud byly na území Čech a Moravy přistiženy cikánské skupiny, čekaly jejich příslušníky kruté tresty: muži oběšeni, ženám uříznuto ucho a vypálen cejch Během 18. století vykonáno 600 trestů – poprav Tolerování Cikánů – na Kounickém panství (okolí Uherského Brodu): zvláštní pasy, provozování kovářství Marie Terezie – zrušení drakonických trestů Josef II. – pokus o asimilaci – násilné usazování na J Moravě Povinnost věnovat se zemědělství a vzdát se tradičního oblečení Cikáni se neuměli živit zemědělstvím, a proto z J Moravy odcházeli Výrazy pro Cikány = Neumagyar , Neubauer Cikánská dívka (1895) Cikánky s dětmi (před 1914) Pohlednice z cikánské osady na Spiši (Slovensko)

Cikáni v Československé republice:

Cikáni v Československé republice Snaha zjistit počet Cikánů 1927 – zákon č. 117 o potulných Cikánech, byl xenofobní vůči kočujícím společnostem Zvláštní cikánské legitimace – prevence kriminality kočujících skupin Do r. 1938 bylo vydáno cikánských legitimací Kolik bylo v ČSR Cikánů? Podle sčítání Ve skutečnosti Celkem ČSR 43.000 80 – 100.000 České země 3000 10.000 Slovensko 40.000 70. – 90.000 Asimilované cikánské dívky v moravském národním kroji

PowerPoint Presentation:

Držitelé cikánských legitimací – zákazy a omezení (zákaz vstupu do větších měst, do lázní) Může kočovat jen jedna rodina, ne větší skupina 1936 – Dr. Tomáš Holomek se stal prvním cikánským vysokoškolákem u nás Tradiční cikánský způsob života na obrázcích Josefa Lady

Mikeš ukraden:

Mikeš ukraden Přečtěte si ukázku ze známé pohádkové knihy a řekněte, co všechno jste se z ní o stylu života Cikánů před druhou světovou válkou dozvěděli: Mikešovi se ti lidé líbili. Muž měl na sobě modrý kabát, červené kalhoty, vysoké lesklé boty a zelenou vestu, plnou velikých stříbrných knoflíků. I ženy měly na sobě i ve vlasech mnoho stříbrných ozdob. „To budou jistě pořádní lidé, když jsou tak krásně oblečeni,“ myslil si Mikeš. „Také budou asi hodně vzdělaní, když stále jezdí světem. Takoví lidé už viděli ve světě mnoho všelijakých podivných věcí, tak se snad ne­leknou kocoura, který mluví lidskou řečí. Půjdu k nim a po­prosím je o nocleh a o kousek něčeho k jídlu.“ Přeskočil příkop a pomalu se blížil k lidem u ohně. Mikeš pozdravil a poprosil o nocleh a o něco k jídlu. Maso v kotlíku zavonělo až k němu. Teprve nyní černý muž něco k ženám rozčileně promluvil, ale Mikeš mu nerozuměl, protože mluvil nějakou cizí řečí. Také obě ženy byly velmi rozčileny a ustrašeny. Něco mezi sebou brebentili a potom muž odešel k vozu. Jedna z žen udělala vedle sebe místo a zvala Mikeše, aby si sedl k ohni a ohřál se. Povídala, že mu nocleh dají s radostí a o kousek masa že u nich také není nouze. Mikeš jim poděkoval za ochotu, odložil raneček a posadil se k ohni. Těšil se, že se zase jednou pořádně ohřeje a dostane do žaludku teplé sousto. Tu ucítil pojednou, že mu byl hozen zezadu přes hlavu pytel. Chtěl se bránit, ale už bylo pozdě. S hrůzou pozoroval, že je v pytli někam odnášen a že se z toho pytle už sotva dostane ven. Potom cítil, že byl hozen do toho vozu na slámu a přikryt těžkými hadry. Ještě zoufale vykřikl: „Babičko!“, ale muž jej uhodil a po­hrozil mu, že ho zastřelí, jestliže ještě mukne! Milé děti, ti lidé byli cikáni! Ubohý kocourek byl v tom pytli hrůzou bez sebe. Měl hlad, zima mu bylo, a ještě k tomu měl strach, veliký strach, co se s ním bude dále dít.

PowerPoint Presentation:

1. 2. 3. 4. 5. 1.-4.: Bezstarostný život kočovných Cikánů v Československu 5.: První cikánská škola vznikla r. 1927 v Užhorodě Českoslovenští Cikáni 1918 - 1938

Po druhé světové válce:

Po druhé světové válce Ze Slovenska přicházejí noví Cikáni za sliby lepšího života Usazování převážně ve vyklizeném pohraničí Přicházejí tři skupiny Cikánů: Západoslovenští Východoslovenští Olašští – uzavřeni ostatním, mají funkci romského krále v Ostravě (na Slovensku v Nitře) Dnes existují další čtyři skupiny Cikánů na našem území: Čeští a moravští Cikáni – vyvražděni Němečtí Sinti Světští – potomci kočovníků Nově rumunští Cikáni (Morava)

Olašští Rómové:

Olašští Rómové Kalderáre = kotláři Lováre = Koňaři Příjmení českých Cikánů – Růžička, Čermák, Procházka Příjmení moravských Cikánů – Daniel Příjmení Olašských Romů – Lakatoš , Rafael, Stojka Příjmení maďarských Cikánů – Farkaš , Deméter Příjmení slovenských Cikánů - Horvát Pojmenování ve světě: Kale (Španělsko, Francie), Manuša (Francie), Gitanos (Španělsko), Sinti (Holandsko, Německo) Dnešní rómské osady na Slovensku

Cikán, Cigán, nebo Róm?:

Cikán, Cigán , nebo Róm ? Cikán – v Čechách Cigán – na J Moravě, na Slovensku Neříkat na úřadech a v nemocnicích, Rómové jsou na to citlivý, vnímají to urážlivě Róm = člověk, příslušník romské komunity 1971 – 1. světový kongres Rómů – chtějí být nazýváni jako Rómové Gadžo – jakýkoliv necikán , někdy urážlivé Gadžo = lidé, kterým nemůžeme věřit x Rómům můžeme věřit Českoslovenští Rómové v letech 1970 - 1972

authorStream Live Help