Historie Židů na Plzeňsku s ohledem na 19. století

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ŽIDOVSKÉ KOMUNITY NA PLZEŇSKU

Středověk a raný novověk:

Židé žili v Nové Plzni do vzniku města roku 1295 Komunita musela žít ve vyhrazené čtvrti na okraji města pod hradbami (Solní a Sedláčkova ulice) Židé se nesměli věnovat řemeslům, podnikali proto v obchodu a půjčovali peníze Za husitských válek se podíleli na obraně katolického města proti husitům Ve městě čas od času propukaly nepokoje proti židům V roce 1504 využili Plzeňané privilegia od Vladislava Jagellonského a vyhnali židy z města na věčné časy Za Ferdinanda I. Habsburského židům hrozí vyhnání ze země Tak vypadala středověká synagoga Středověk a raný novověk

Středověký plzeňský židovský hřbitov:

Středověký plzeňský židovský hřbitov Pozemek na hřbitov získali Židé na Skvrňanském předměstí za užitečnou pomoc při obraně města před husity. Vpravo: projekt OD Plaza s garážemi, při jejichž výstavbě byly objeveny židovské hroby (1.), výstavba garáží OC Plaza (2.) 1. 2. Židovská čtvrť Hřbitov

Středověká vyobrazení Židů:

Středověká vyobrazení Židů 1. 2. 3. 4. Židé museli být označeni výraznou žlutou součástí oděvu – od 4. lateránského koncilu r. 1215 především svéráznou čepicí (1.), věnovali se obchodu a peněžnictví (2.), čas od času byli obětí pogromů (3.) a nacházeli ochranu u krále (4.) Oděv žen a dětí

Kam Židé z Plzně odešli:

Kam Židé z Plzně odešli Odchod do menších i větších obcí v okolí Plzně (Štěnovice, Pňovany, Kasejovice, Rábí, Rokycany,…) Zakládají zde svá ghetta, čtvrti, synagogy, hřbitovy…a dokonce i manufaktury V Plzni nesmí vlastnit pozemky a domy, mohou se však po čase účastnit jarmarků v Plzni Synagoga, židovský dům a hřbitov v Kasejovicích

Židé pod hradem Rábí:

Židé pod hradem Rábí Pod hradem Rábí existovala poměrně velká židovská komunita. Hroby jsou na hřbitově obloženy kamínky, jak je tomu i v případě rodiny Fürthů , podnikajících ve výrobě textilu.

Vzácný hřbitov ve Štěnovicích:

Vzácný hřbitov ve Štěnovicích Jednou z ozdob Štěnovic je místní židovský hřbitov, líbezně zapuštěný do svažitého terénu na okraji někdejší židovské čtvrti. Studiu textů na náhrobcích se tu věnuje herec činohry ústeckého divadla Jaroslav Achab Haidler . Hřbitov má přislíbeno, že se kvůli své rázovitosti a množství pohřbených rodin stane kulturní památkou. Na hřbitově najdete mj. Epsteinovi , Ecksteinovi , Tanzerovi , Treichlingerovi , Schanzerovi , Wollnerovi a mnoho dalších rodin.

Štěnovická synagoga a škola:

Štěnovická synagoga a škola Učitelé z konce 19. století: David Löwy a Joachim Katz 1. 2. 3. 4. 5. Jediný známý pohled do interiéru synagogy(1.). Nacistickou okupaci přežila synagoga s nevýrazným písmenem „V“ (2.), zbořena byla až v letech 1970-1972 (3.). Na místě synagogy je dnes nepořádek (4.) a stojí jen budova sousední školy (5.).

Židovská čtvrť ve Štěnovicích:

Ž idovská čtvrť ve Štěnovicích Malebná zákoutí rozlehlé židovské čtvrti v oblasti v prostoru ulic Na Šancích a V Potocích 1. srpna byl v ulici Na Šancích v tichosti odhalen pomník židovským spoluobčanům (1.), což by nebylo možné bez místní kronikářky a historičky PhDr. Aleny Vlčkové (2.). 1. 2.

PowerPoint Presentation:

Plzeň Hřbitov Synagoga Mikve Škola Nový pomník

Štěnovická rituální lázeň - mikve:

Štěnovická rituální lázeň - mikve Po přestavbě není štěnovický dům č.p. 118 v Duhové ulici příliš podobný původnímu židovskému domku na břehu potoka, v němž bývala ženská rituální lázeň – mikve . Nicméně vchod do sklepa, kde se nacházela lázeň, zde můžeme najít.

Italský fašistický ministr Schanzer - příbuzný Židů ze Štěnovic:

Italský fašistický ministr Schanzer - příbuzný Židů ze Štěnovic Carlo Schanzer se narodil v 19. století již ve Vidni a cítil se být Italem. Od konce 19. století zastával v italském veřejném životě řadu významných funkcí. Byl poslancem, senátorem, členem fašistické strany a za Mussoliniho stranu dokonce zasedl v italské vládě jako ministr zahraničních věcí. Koncem 20. let však na vlastní žádost odstoupil. Carlův dědeček (nebo dokonce tatínek) pocházel ze Štěnovic. 1. 2. 3. Carlo Schanzer Dům ve Štěnovicích, ze kterého pocházela rakousko – italská rodina Schanzerových Za okupace již Schanzerovi ve Štěnovicích nežil, protože r. 1938 optovali pro Německo, ale v roce 1940 jim Štěnovice jako i dalším sudetským Židům musela přiřknout domovské právo

Hřebíkovi z Nezvěstic a Leoš Janáček:

Hřebíkovi z Nezvěstic a Leoš Janáček Od roku 1913 měli v Nezvěsticích obchod s uhlím manželé Hřebíkovi. Židovka Helena Neumannová Hřebíková pocházela z Putimi u Písku a byla sestrou Kamily Stösslové – poslední lásky Leoše Janáčka. Leoš Janáček navštívil Hřebíkovi v Nezvěsticích v roce 1927. Helena zemřela ve 49 letech v Auschwitz . Kamila s manželem Davidem a Leoš s manželkou Zdeňkou. Dům a obchod Hřebíkových v Nezvěsticích Nezvěstice r. 1930

Nezvěstická rodina Slánských:

Nezvěstická rodina Slánských 1. 2. 3. Nejoblíbenější židovskou rodinou v Nezvěsticích a okolí byla rodina obchodníka Šimona Slánského. Vedle původního domku, dnes zbořeného (1.), si Šimon postavil ve třicátých letech novostavbu (2.). Šimon byl dvakrát ženatý – za Rachel a za Jindřišku. Nejslavnějším synem z prvního manželství byl pozdější generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský (3.). Rudolf Slánský

Venkovští Židé v lidové písni:

Venkovští Židé v lidové písni Písně, které se zpívaly na venkově v okolí Plzně. SKOČNÁ ŽIDOVKA http://soundcloud.com/sanki_2010/skocna http://soundcloud.com/sanki_2010/zidovka

Když se Židé vrátili do Plzně:

Když se Židé vrátili do Plzně Po reformách Josefa II. (konec 18. století) se začali židé z okolních obcí vracet do Plzně Centrem židů se opět stávají ulice Solní a Sedláčkova Rovnoprávnost získali až po revoluci 1848 a především díky Prosincové ústavě roku 1867 Židé se v Plzni věnovali obchodu a podnikání Židé podporovali finančně město a dary pomáhali městské chudině Živnostníci, rolníci a měšťané proti příchodu židů protestovali Řadě židovských podnikatelů obchodníků byla vytlučena okna a ve městě a okolí se odehrávaly výtržnosti Židům vadilo zavádění češtiny jako vyučovacího jazyka na školách Židovské děti navštěvovaly především německé školy

Jak Židé proměnili Plzeň:

Jak Židé proměnili Plzeň Židovské domy v Solní a Sedláčkově ulici Židovské firemní poutače byly vidět z dáli, a to i na Náměstí

Novější židovské hřbitovy v Plzni:

Novější židovské hřbitovy v Plzni Tři snímky ukazují židovský hřbitov z 19. století na Lochotíně. První obrázek je z poč. 20. století, druhý z roku 2011. Hřbitov byl likvidován v 70. letech v souvislosti s výstavbou Fakultní nemocnice na Lochotíně. Zůstaly symbolicky 3 náhrobky. Na jaře 2012 byl někdejší hřbitov pietně upraven - opatřen novou brankou a dřevěným plotem. 1911 2012 2011

PowerPoint Presentation:

Moderní hřbitov z 20. století je proti ústřednímu hřbitovu u OC TESCO na Rokycanské. Tento hřbitov je výmluvnou obžalobou nacismu. Obřadní síň se r. 1939 stala obětí pumového atentátu, zbořena byla v letech 1988-1989 . Obřadní síň

Plzeňské synagogy:

Plzeňské synagogy Původně si Židé v 19. století postavili dnešní zchátralou synagogu na dvoře domu ve Smetanových sadech. V 90. letech 19. století byla postavena Velká synagoga. Původní návrh vysoké synagogy byl zamítnut, protože by konkurovala katedrále. Přesto je třetí největší synagogou v Evropě.

Diaspora v okolí Plzně:

Židé prožili v 19. století období velkého rozvoje. Jejich mateřštinou byla ve většině případů němčina, a tak byla za první republiky vyvinuta velká snaha, aby se Židé stávali československými vlastenci. Místa v západních a jižních Čechách, kde byly silné komunity Židů Diaspora v okolí Plzně

Jak si naší předkové představovali Židy:

Jak si naší předkové představovali Židy Lichváři, kteří kradou světu obilí a vydírají obyvatele vysokými cenami Nejbohatší židovský bankéř Rotschild ovládá penězi svět Židé v podzemí připravují vzpoury a povstání 1900 1898 1900

PowerPoint Presentation:

Židé sbírají peníze na svou jedinou radost - války Židé jsou také pravou tváří sociální demokracie 1866 1900

PowerPoint Presentation:

Židé byli obviňováni z vyhladovění obyvatel a půjčování peněz za „nekřesťanské úroky“ Posledním příkladem je spojení Žida, ďábla, katolické církve a přátel panovnické moci 1893 1848

Protižidovské výtržnosti:

Protižidovské výtržnosti Katoličtí živnostníci a obchodníci si od počátku navracení židů stěžovali Největší protižidovské výtržnosti zaznamenala Plzeň v 60. letech 19. století V roce 1899 se odehrála v Čechách velká Hilsnerova aféra, kdy došlo na Jihlavsku k vraždě křesťanské dívky a z rituální vraždy byli neprávem obviněni židé Podobné protižidovské nálady se odehrávají v celé Evropě

Hilsnerova aféra:

Hilsnerova aféra 1. 2. 3. 4. 5. Anežka Hrůzová Ohledání těla mrtvé Představa nacistického časopisu der Stürmer o průběhu vraždy Kramářská píseň o vraždě Židé se bouří proti rozsudku Spravedlnosti nad Hilsnerem

T.G. Masaryk a Hilsnerova aféra:

T.G. Masaryk a Hilsnerova aféra Prohlédni si obrázky a vysvětli, co nám mohou říci o roli profesora Karlovy univerzity T.G. Masaryka v aféře Leopolda Hilsnera .

V Československé republice:

V Československé republice 1. 2. 3. Průvod sportovního klubu Hagibor na Klatovské třídě v r. 1922 Židovský skautský oddíl na výletě v Bělčicích u Blatné r. 1931 Tanzerovo košer řeznictví v plzeňské Solní ulici r. 1922 Čilý ruch před synagogou r. 1938 4.

Židovská cesta na Plzeňsku:

Židovská cesta na Plzeňsku LEGENDA: Ghetta Hřbitovy Pňovany Rokycany Plzeň - Doubravka Štěnovice Dolní Lukavice Přeštice Švihov Merklín Plzeň Město Touškov Spálené Poříčí Kasejovice Blovice

Plzeňští Židé v současnosti:

Plzeňští Židé v současnosti V Plzni stále žije malá židovská obec Do plzeňských škol stále chodí děti s židovskými jmény (Ráchel, Ester, Sára) a příjmeními a pokračují tak v tradicích svých předků O životě židovské komunity se můžeme více dozvědět při návštěvě různých seminářů Židovského muzea v Praze Studenti plzeňského Církevního gymnázia při dílně na téma „židovské zvyky“ v pražském Židovském muzeu

authorStream Live Help