PERDAGANGAN ANTARABANGSA (2/3)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PERNIAGAAN IMPORT, EKSPORT DAN ENTREPORT:

PERNIAGAAN IMPORT, EKSPORT DAN ENTREPORT Objektif Pembelajaran :- 1. Menerangkan maksud perniagaan import/ eksport dan entreport . 2. Menjelaskan perbezaan perniagaan import, perniagaan eksport dan entreport . 3. Menerangkan prosedur import dan eksport . 4. Menjelaskan halangan dalam perniagaan antarabangsa 5. Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa .

MAKSUD IMPORT,EKSPORT DAN ENTREPORT:

MAKSUD IMPORT,EKSPORT DAN ENTREPORT IMPORT – MEMBELI BARANG DARI NEGARA LAIN. EKSPORT – MENJUAL BARANG KE LUAR NEGARA ENTREPORT – MEMBELI BARANG DARI LUAR NEGARA DAN DIPROSES UNTUK DIJUAL ATAU DIEKSPORT KEMBALI.

APAKAH HALANGAN KEPADA PAB ?:

APAKAH HALANGAN KEPADA PAB ? PROSEDUR KASTAM DAN PELBAGAI SEKATAN PERNIAGAAN PERBEZAAN BAHASA YANG DIGUNAKAN RISIKO YANG TINGGI PERBEZAAN MATA WANG PIAWAI DAB SYARAT IMPORT KEADAAN POLITIK PEREZAAN TIMBANGAN CARA PEMBAYARAN YANG RUMIT KESUKARAN MENDAPAT MAKLUMAT PASARAN

PROSEDUR IMPORT:

PROSEDUR IMPORT MEMATUHI PERATURAN DAN PERATURAN KASTAM MEMBUAT PESANAN MENDAPATKAN DOKUMEN BERKAITAN MEMENUHI AKTA KAWALAN PERTUKARAN WANG ASING 1953 MEMBUAT PERSIAPAN SEMENTARA BARANG TIBA MENUNTUT BARANG DI PELABUHAN MEMERIKSA DAN MEMBAWA KELUAR BARANG DARI PELABUHAN

PROSEDUR EKSPORT:

PROSEDUR EKSPORT MENCARI PASARAN DAN BAKAL PENIMPORT MELAKSANA ARAHAN INDEN MEMBUAT TEMPAHAN RUANG KAPAL MENYEDIAKAN BARANG UNTUK DIANGKUT KE PELABUAHAN MEMATUHI PROSEDUR KASTAM MENYEDIAKAN DOKUMEN MENGEKSPPORT PEMUNGGAHAN KE KAPAL MEMBUAT TUNTUTAN BAYARAN

BAGAIMANA HALANGAN PAB DAPAT DIATASI ?:

BAGAIMANA HALANGAN PAB DAPAT DIATASI ? MEWUJUDKAN KERJASAMA PERNIAGAAN MELAKSANAKAN PROMOSI MENDAPATKAN SKIM PERLINDUNGAN INSURANS MENGELUARKAN BARANGAN BERKUALITI MENDAPATKAN BANTUAN KERAJAAN SEPERTI:- KEMUDAHAN PEMASARAN INSENTIF PERCUKAIAN KEMUDAHAN ASAS MENGEKSPORT KEMUDAHAN R & D

Syarikat perabot tempatan sering mengahadapi masalah memasarkan perbaot ke luar negara. Terangkan bagaimana masalah tersebut boleh diatasi.:

Syarikat perabot tempatan sering mengahadapi masalah memasarkan perbaot ke luar negara. Terangkan bagaimana masalah tersebut boleh diatasi. Mewujudkan kerjasama perniagaan Melaksankan promosi Mengeluarkan barangan berkualiti Mendapatkan skim perlindungan insurans Mendapatkan bantuan kerajaan dari segi kemudahan pemasaran, insentif percukaian, kemudahan asas mengeksport dan R & D

Syarikat anda ingin mengimport lembu dari Australia. Huraikan prosedur yang perlu dilaksanakan sehingga pembayaran kepada pengeksport dibuat.:

Syarikat anda ingin mengimport lembu dari Australia. Huraikan prosedur yang perlu dilaksanakan sehingga pembayaran kepada pengeksport dibuat . MEMATUHI PERATURAN DAN PERATURAN KASTAM MEMBUAT PESANAN MENDAPATKAN DOKUMEN BERKAITAN MEMENUHI AKTA KAWALAN PERTUKARAN WANG ASING 1953 MEMBUAT PERSIAPAN SEMENTARA BARANG TIBA MENUNTUT BARANG DI PELABUHAN MEMERIKSA DAN MEMBAWA KELUAR BARANG DARI PELABUHAN

authorStream Live Help