PERDAGANGAN ANTARABANGSA (1/3)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PERDAGANGAN ANTARABANGSA:

PERDAGANGAN ANTARABANGSA OBJEKTIF:- i. MENERANGKAN MAKSUD PAB ii. MENJELASKAN SEBAB KEWUJUDAN PAB iii. MENGHURAIKAN KEPENTINGAN PAB iv. MENGHURAIKAN PERBANDINGAN PERNIAGAAN DALAM NEGERI DENGAN PAB.

MAKSUD PAB:

MAKSUD PAB PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN ANTARA DUA PIHAK DI BERLAINAN NEGARA. PAB MELIBATKAN AKTIVITI IMPORT/EKSPORT DAN ENTREPOT IMPORT DAN EKSPORT TERDIRI DARI NYATA DAN TAK NYATA. IMPORT/EKSPORT NYATA IALAH PERNIAGAAN YANG MELIBATKAN BARANGAN FIZIKAL. IMPORT/EKSPORT TAK NYATA TERDIRI DARIPADA PELANCONGAN, PERUBATAN, PENDIDIKAN, PENGANGKUTAN DLL.

KENAPA BERLAKUNYA PAB?:

KENAPA BERLAKUNYA PAB? PERBEZAAN SUMBER ALAM SEMULA JADI (IKLIM, BENTUK MUKA BUMI DAN HASIL BUMI BERBEZA) PERBEZAAN TINGKAT TEKNOLOGI PENINGKATAN KECEKAPAN DAN PRODUKTIVITI PERBEZAAN KOS PENGELUARAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

KEPENTINGAN :

KEPENTINGAN PENGGUNA:- MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK MENDAPATKAN BARANG BERMUTU PADA HARGA RENDAH MEWUJUDKAN PELUANG PEKERJAAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP MENAMBAHKAN PENGETAHUAN

KEPENTINGAN KEPADA PENGELUAR:

KEPENTINGAN KEPADA PENGELUAR DAPAT MELUASKAN PASARAN MENGGALAKKAN PENGKHUSUSAN MENDAPAT KEPAKARAN DAN TEKNOLOGI MENDAPAT SUMBER BAHAN MENTAH MENJIMATKAN KOS DAN MENINGKATKAN KUALITI BARANG

KEPENTINGAN PAB KEPADA NEGARA:

MENAMBAHKAN PENDAPATAN DAN HASIL NEGARA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NEGARA MENGURANGKAN KADAR PENGANGGURAN MENINGKATKAN PERTUKARAN ASING MENGATASI KEKURANGAN BAHAN MENTAH MEMUPUK HUBUNGAN DUA HALA KEPENTINGAN PAB KEPADA NEGARA

PERSAMAAN PAB DENGAN PDN:

PERSAMAAN PAB DENGAN PDN URUSNIAGA BERASAKAN PERTUKARAN MATLAMAT MENCARI UNTUNG MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA MENGAMALKAN PENGKHUSUSAN MEMERLUKAN FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN MEMERLUKAN BANTUAN PERNIAGAAN

PERBEZAAN PAB DENGAN PDN:

PERBEZAAN PAB DENGAN PDN PERNIAGAAN DALAM NEGERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA TERTAKLUK PADA UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN YANG SAMA DAN DOKUMKEN PERNIAGAAN YANG MUDAH UNDANG-UNDANG YANG BERLAINAN. DOKUMENTASI PERNIAGAAN YANG RUMIT. SISTEM TIMBANGAN DAN SUKATAN YANG SAMA SISTEM SUKATAN BERLAINAN PENGGUNAAN MATA WANG SAMA MATA WANG BERLAINAN FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN BEBAS BERGERAK TERDAPAT PELBAGAI SEKATAN UNTUK FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN BERGERAK

SOALAN LATIHAN:

SOALAN LATIHAN 1) Mengapakah negara perlu mengimport sedangkan barangan tempatan lebih menjimatkan ? Mengapakah negara perlu menjalankan perniagaan antarabangsa ? 3) Jelaskan tiga persamaan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarbangsa .

authorStream Live Help