7- Peranan Akal

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

7- PERANAN AKAL : 

7- PERANAN AKAL DISAMPAIKAN OLEH: HJ SAIFUL NIZAM HJ MOHAMED RADZI GC PENDIDIKAN ISLAM

akal terbentuk daripada tiga sifat jiwa iaitu fikiran, kemahuan dan perasaan. Manakala lawan akal ialah nafsu. : 

akal terbentuk daripada tiga sifat jiwa iaitu fikiran, kemahuan dan perasaan. Manakala lawan akal ialah nafsu. akal ialah kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan bagi seseorang

Slide 3: 

Ciri-ciri Akal anugerah Allah membezakan manusia dengan makhluk lain sentiasa berkembang, berubah dan menerima perubahan Peranan Akal mempelajari dan memahami wahyu Allah membezakan antara yg baik dengan yang buruk menta’kul, menyelidik dan mentadbir sesuatu rahsia menyelesaikan sesuatu masalah yg dihadapi membezakan manusia dengan makhluk yang lain

Perbezaan Wahyu dan Akal : 

Perbezaan Wahyu dan Akal

Kelemahan Akal : 

Kelemahan Akal kebenaran akal bersifat relatif dan tidak bersifat mutlak akal manusia bersifat sementara dan sentiasa berubah akal manusia mudah dipengaruhi oleh keadaaan sekeliling kemampuan akal terbatas akal terdedah kepada kesilapan

Bimbingan Al-Quran Kepada Akal : 

Bimbingan Al-Quran Kepada Akal memberi petunjuk tentang kejadian alam menetapkan batas-batas yg tertentu untuk diikuti oleh akal supaya tidak menyeleweng mengajar manusia mencari bukti tentang sesuatu kenyataan mengajar manusia berfikir secara rasional melarang manusia melakukan sesuatu perkara yg merosakkan akal fikiran

authorStream Live Help