ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Views:
 
Category: Sports
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, PT ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, MD ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, MD ΣΚΟΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, MD ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, MD

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Slide 3: 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: 4 ΜΠΑΣΚΕΤ: 5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 600/SEC ΚΑΙ 1800/SEC ΤΥΠΟΣ ΜΥΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΕΙΟ/ΠΛΕΙΟ (ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ) ΜΕΙΟ/ΜΕΙΟ (ΕΚΤΕΙΝOΝΤΩΝ/ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ: KIN-COM IP

ΗΛΙΚΙΑ (Μ.0.) : 

ΗΛΙΚΙΑ (Μ.0.) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 25 (21-30) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2 27 (24-31) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 3 28 (22-31) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 4 27 (23-31) ΜΠΑΣΚΕΤ 1 25 (24-27) ΜΠΑΣΚΕΤ 2 23 (20-34) ΜΠΑΣΚΕΤ 3 23 (21-26) ΜΠΑΣΚΕΤ 4 26 (19-36) ΜΠΑΣΚΕΤ 5 24 (20-27)

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ : 

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΥΙΚΕΣ ΙΝΕΣ : 

ΜΥΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Τύπος Ι Τύπος ΙΙ

Τύπος Ι : 

Τύπος Ι Αργή σύσπαση μυϊκής ίνας Σχέση με τον αερόβιο μεταβολισμό Χρησιμοποιούν οξυγόνο για παρατεταμένες περιόδους προς σύνθεση και χρήση ΑΤΡ Ανθεκτικές στην κόπωση Αυτές που πρώτα επαναδυναμώνουν

Τύπος ΙΙ : 

Τύπος ΙΙ Γρήγορη σύσπαση της μυϊκής ίνας Χρησιμοποιούνται για τον εκρηκτικό τύπο της δραστηριότητας Παράγουν τεράστια δύναμη για σύντομη χρονική διάρκεια Έχουν σχέση με τον αναερόβιο μεταβολισμό

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μειομ/κη - επιτάχυνση - θετικό έργο. Ισομετρική - σταθεροποίηση - μηδενικό έργο. Πλειομ/κη - επιβράδυνση - αρνητικό έργο.

ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ : 

ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Παρουσιάζεται όταν εφαρμόζεται αντίσταση και η κατεύθυνση κίνησης του μέλους συμπίπτει με την τάση του μυός,ο δε μυς τείνει να συρρικνωθεί. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Α. Προκαλεί κίνηση. Β. Ο μυς συρρικνώνεται. Γ. Το άκρο κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την τάση-σύσπαση του μυ. Δ. Παράγεται θετικό έργο W=F(D)

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ : 

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Παρουσιάζεται όταν η εφαρμοζομένη αντίσταση τείνει να προκαλέσει επιμήκυνση του σαρκειλήματος με αποτέλεσμα την αύξηση του μήκους του μύ και το μέλος θα κινηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη με την μυική τάση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Α. Ελέγχει την κίνηση. Β. Οσο αναπτύσσεται τάση ο μυς μακραίνει. Γ. Το σκέλος κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με τη μυική τάση. Δ. Το έργο παράγεται στο μύ και είναι αρνητικό W=F(-D).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΕΙΟΜ/ΚΗΣ-ΜΕΙΟΜ/ΚΗΣ : 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΕΙΟΜ/ΚΗΣ-ΜΕΙΟΜ/ΚΗΣ 1. Η πλειομ/κη έχει την ικανότητα να παράγει μεγαλύτερη δύναμη. 2. Η πλειομ/κη άσκηση έχει υψηλότερα μηχανικά αποτελέσματα 3. Η πλειομ/κη βοηθάει στην μυϊκή αντοχή 4. Η ενέργεια που δαπανάται για την παραγωγή έργου είναι μικρότερη στην πλειομ/κη. 5. Η ευαισθησία και η ύπαρξη πόνου συνδέονται με την πλειομ/κη

Slide 13: 

ΡΟΠΗ Ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος το μέτρο του οποίου είναι ίσο προς το γινόμενο της δύναμης επί τον μοχλοβραχίονά της. ΡΟΠΗ (Μ) = Δύναμη (F) x Ακτίνα (α) Αρα όσο μεγαλύτερη ροπή παρουσιάζεται σε μια κίνηση τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη που την παράγει (εφόσον ο μοχλοβραχίονας παραμένει σταθερός)

Slide 14: 

ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Γωνιακή ταχύτητα ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος το μέτρο του οποίου είναι ίσο με το πηλίκο της γωνίας που διαγράφεται δια του απαιτουμένου χρόνου, δεν είναι ποτέ δε σταθερή σε κινήσεις αθλητών με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της. Γωνία στροφής Γωνιακή ταχύτητα = ------------------- Χρόνος

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙKΗΜΕΘΟΔΟΣ : 

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙKΗΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Βασικό γνώρισμα είναι η σταθερή ταχύτητα. Επιτυγχάνουμε τη μέτρηση της μέγιστης μυϊκής δύναμης.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ : 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ : 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Slide 19: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ (Nt) ΗΛΙΚΙΑ 18-25

Slide 20: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ (Nt) ΗΛΙΚΙΑ 25-30

Slide 21: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ (Nt) ΗΛΙΚΙΑ 30<

Slide 22: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ (Nt) ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α1 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΔΥΝΑΜΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ : 

ΔΥΝΑΜΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ

RATIO QCEPS/HAMFOOTBALL : 

RATIO QCEPS/HAMFOOTBALL

RATIO QCEPS/HAMBASKETBALL : 

RATIO QCEPS/HAMBASKETBALL

ΙΣΧΥΣ (Watt) : 

ΙΣΧΥΣ (Watt)

ΕΡΓΟ (Joules) : 

ΕΡΓΟ (Joules)

PEAK TORQUE/B.WEIGHTBASKET 600/SEC CON : 

PEAK TORQUE/B.WEIGHTBASKET 600/SEC CON

PEAK TORQUE/B.WEIGHTFOOTBALL 60O/SEC CON : 

PEAK TORQUE/B.WEIGHTFOOTBALL 60O/SEC CON

Μεταβολές μεταξύ δύο αξιολογήσεων χρονικού διαστήματος 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος (Αριστερό μέλος) : 

Μεταβολές μεταξύ δύο αξιολογήσεων χρονικού διαστήματος 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος (Αριστερό μέλος)

Μεταβολή μεταξύ δύο αξιολογήσεων σε χρονικό διάστημα 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος(Δεξί μέλος) : 

Μεταβολή μεταξύ δύο αξιολογήσεων σε χρονικό διάστημα 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος(Δεξί μέλος)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ : 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

authorStream Live Help