ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Η αξιολόγηση της Μυϊκής Δύναμης, Ισχύος και Αντοχής στη Δύναμη αποτελεί βασικό παράγοντα στη αποκατάσταση των τραυματισμών ιδιαίτερα των αθλητών.

Comments

Presentation Transcript

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δημήτρης Σκορδής Φυσικοθεραπευτής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ : 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ Οξείδωση Διάσπαση γλυκόζης παραγωγή ενέργειας Αποθήκευση με μορφή ATP Διάσπαση ενέργεια Μυική συστολή

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ (δύναμη, ισχύς)2. ΑΕΡΟΒΙΟ (αντοχή) : 

1. ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ (δύναμη, ισχύς)2. ΑΕΡΟΒΙΟ (αντοχή)

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ : 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ Σύστημα ATP - PC Ενεργοποιείται στα πρώτα 5-7 sec της άσκησης. Χαρακτηρίζεται από περιορισμένη παραγωγή ΑΤΡ. Αναερόβια γλυκόλυση Ενεργοποιείται μετά τα 5-7 sec άσκησης. Περιορισμένη παραγωγή ΑΤΡ. Μεγάλη παραγωγή γαλακτικού οξέος. Μυϊκός κάματος.

ΑΕΡΟΒΙΟ : 

ΑΕΡΟΒΙΟ Σύστημα οξυγόνου. Διάσπαση γλυκόζης παρουσία οξυγόνου. Μεγάλη παραγωγή ΑΤΡ. Περιορισμένη μυική κόπωση.

Slide 8: 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΡ - PC 1:3 με στόχο να επιτρέψει περισσότερο χρόνο την εκμετάλλευση του ΑΤΡ. Δουλεύουμε στο 100%-120% της μέγιστης για χρόνο 5-7 sec με διάλειμμα 20 sec ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 1:2 για να αυξήσουμε την δυνατότητα να αντέχει σε υψηλότερα επίπεδα γαλακτικού οξέος. Δουλεύουμε στο 70% της μεγίστης για 1 min με 2 min ανάπαυση ΑΕΡΟΒΙΟ 1:1 ή 1:2 για να επιτρέψουμε την αναπλήρωση του ΑΤΡ και του οξυγόνου. Δουλεύουμε στο 40%-50% και 3 min άσκησης ακολουθούν 3-6 min ανάπαυσης

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ : 

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΥΙΚΕΣ ΙΝΕΣ : 

ΜΥΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Τύπος Ι Τύπος ΙΙ

Τύπος Ι : 

Τύπος Ι Αργή σύσπαση μυϊκής ίνας Σχέση με τον αερόβιο μεταβολισμό Χρησιμοποιούν οξυγόνο για παρατεταμένες περιόδους προς σύνθεση και χρήση ΑΤΡ Ανθεκτικές στην κόπωση Αυτές που πρώτα επαναδυναμώνουν

Τύπος ΙΙ : 

Τύπος ΙΙ Γρήγορη σύσπαση της μυϊκής ίνας Χρησιμοποιούνται για τον εκρηκτικό τύπο της δραστηριότητας Παράγουν τεράστια δύναμη για σύντομη χρονική διάρκεια Έχουν σχέση με τον αναερόβιο μεταβολισμό

Slide 15: 

Έχει αποδειχθεί ότι απο τις συστολές οι πιο αποτελεσματικές είναι οι πλειομετρικές ενω οι λιγότερο αποτελεσματικές οι μειομετρικές. ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Slide 16: 

Συμπερασματικά θα πρέπει σύμφωνα με τα προηγούμενα να γυμνάσουμε πρώτα την μυϊκή αντοχή (αερόβιο) και μετά την δύναμη και ισχύ (αναερόβιο) περι- ορίζοντας τον μυϊκό κάματο και τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα του (θλάσεις,τενοντίτιδες)

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ : 

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ: Προκαλεί την κίνηση. ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ: Διατηρεί την θέση. ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ: Ελέγχει την κίνηση.

ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ : 

ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Παρουσιάζεται όταν εφαρμόζεται αντίσταση και η κατεύθυνση κίνησης του μέλους συμπίπτει με την τάση του μυός,ο δε μυς τείνει να συρρικνωθεί. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Α. Προκαλεί κίνηση. Β. Ο μυς συρρικνώνεται. Γ. Το άκρο κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την τάση-σύσπαση του μυ. Δ. Παράγεται θετικό έργο W=F(D)

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ : 

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Παρουσιάζεται όταν εφαρμόζεται αντίσταση η οποία προκαλεί σμίκρυν- ση του μύ χωρίς όμως αυτή να είναι αξιοπρόσεκτος σ’ όλο του το μήκος, στο δε σκέλος δεν θα έχουμε κίνηση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Α. Διατηρεί τη θέση. Β. Ο μυς συσπάται αλλά δεν παρατηρεί-ται ουσιαστική αλλαγή στο μήκος του μυ Γ. Δεν παράγεται κίνηση.

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ : 

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Παρουσιάζεται όταν η εφαρμοζομένη αντίσταση τείνει να προκαλέσει επιμήκυνση του σαρκειλήματος με αποτέλεσμα την αύξηση του μήκους του μύ και το μέλος θα κινηθεί σε κατεύθυνση αντίθετη με την μυική τάση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ Α. Ελέγχει την κίνηση. Β. Οσο αναπτύσσεται τάση ο μυς μακραίνει. Γ. Το σκέλος κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με τη μυική τάση. Δ. Το έργο παράγεται στο μύ και είναι αρνητικό W=F(-D).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΕΙΟΜ/ΚΗΣ-ΜΕΙΟΜ/ΚΗΣ : 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΕΙΟΜ/ΚΗΣ-ΜΕΙΟΜ/ΚΗΣ 1. Η πλειομ/κη έχει την ικανότητα να παράγει μεγαλύτερη δύναμη. 2. Η πλειομ/κη άσκηση έχει υψηλότερα μηχανικά αποτελέσματα 3. Η πλειομ/κη βοηθάει στην μυϊκή αντοχή 4. Η ενέργεια που δαπανάται για την παραγωγή έργου είναι μικρότερη στην πλειομ/κη. 5. Η ευαισθησία και η ύπαρξη πόνου συνδέονται με την πλειομ/κη

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

ΤΥΠΟΙ ΜΥΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μειομ/κη - επιτάχυνση - θετικό έργο. Ισομετρική - σταθεροποίηση - μηδενικό έργο. Πλειομ/κη - επιβράδυνση - αρνητικό έργο.

Από πού αντλεί τις πληροφορίες το υπολογιστικό δυναμόμετρο? : 

Από πού αντλεί τις πληροφορίες το υπολογιστικό δυναμόμετρο?

Slide 25: 

Load Cell. Είναι το σημείο εφαρμογής της δύναμης από τον εξεταζόμενο ή ασκούμενο.

Slide 26: 

ΤΑΧΟΜΕΤΡΟ Βρίσκεται στο εσωτερικό του δυναμόμετρου, μετρά και ρυθμίζει την ταχύτητα. Στο τύπο της ισοκίνησης δηλ., το ταχόμετρο διατηρεί την επιλεγείσα ταχύτητα σ’ όλη την διάρκεια που ο ασθενής διατηρεί την μικρότερη επιλεγείσα δύναμη. Στην ισοτονική κίνηση το ταχόμετρο αντα- ποκρίνεται στις επιλεγείσες παραμέτρους της δύναμης επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας το βραχίονα κίνησης.

Slide 27: 

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ Εχει σχέση με την γωνία και την μεταφορά των πληροφοριών.

Slide 28: 

Τι επιτυγχάνουμε με το υπολογιστικό δυναμόμετρο ?

Slide 29: 

Τον έλεγχο των δυνάμεων και των ταχυτήτων.

Slide 30: 

ΡΟΠΗ Ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος το μέτρο του οποίου είναι ίσο προς το γινόμενο της δύναμης επί τον μοχλοβραχίονά της. ΡΟΠΗ (Μ) = Δύναμη (F) x Ακτίνα (α) Αρα όσο μεγαλύτερη ροπή παρουσιάζεται σε μια κίνηση τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη που την παράγει (εφόσον ο μοχλοβραχίονασ παραμένει σταθερός)

Slide 31: 

ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Γωνιακή ταχύτητα ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος το μέτρο του οποίου είναι ίσο με το πηλίκο της γωνίας που διαγράφεται δια του απαιτουμένου χρόνου, δεν είναι ποτέ δε σταθερή σε κινήσεις αθλητών με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της. Γωνία στροφής Γωνιακή ταχύτητα = ------------------- Χρόνος

Slide 32: 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ - ΕΠΙΜΙΚΥΝΣΗ. Κατά την διάρκεια των αθλητικών ενασχολήσεων τρέξιμο - άλμα αλλά και της καθημερινής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα μια σειρά συστολών λόγω των ενεργούντων και επιδρώντων δυνάμεων οι οποίες συμβαίνει τις περισσότερες φορές να είναι και αντίθετες. Οι συστολές αυτές είναι πλειομετρικές που ακολουθούνται από μειομετρικές. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή πλειομετρικής και μειομετρικής συστολής σχηματίζουν ένα φυσιολογικό τύπο μυϊκής λειτουργίας που καλείται κύκλος βράχυνσης - επιμήκυνσης. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα στο μύ στην τελική του ενέργεια (μειομετρική συστολή) να συμμετέχει με μεγαλύτερη δύναμη από το να ενεργήσει μειομετρικά μόνο. Συμπερασματικά λοιπόν μια πλειομετρική συστολή που ακολουθείται από μια μειομετρική αυξάνει την παραγόμενη δύναμη μειομετρικά.

Slide 37: 

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ Σύμφωνα μ’ αυτή η μέγιστη δύναμη ελλατώνεται (μειομετρικά) ή αυξάνεται (πλειομετρικά) αντίστοιχα σαν αποτέλεσμα της μείωσης ή της αύξησης της ταχύτητας

Slide 39: 

Σε φυσιολογικές συστολές η μέγιστη τιμή της ροπής παρουσιάζεται στην αρχή του 1/3 της καμπύλης της ροπής. Εάν όμως η καμπύλη και ειδικά το επάνω μέρος παρατείνεται με τη μέγιστη τιμή της ροπής να παρουσιάζεται στο τελευταίο 1/3 της καμπύλης τοτε υπάρχει αδυναμία παραγωγής ροπής και ο αθλητής κρίνεται ανέτοιμος να επιστρέψει στις αθλητικές ενασχολήσεις.

Slide 40: 

Σε φυσιολογικές καταστάσεις το κλείσιμο της καμπύλης της δύναμης ή της ροπής είναι ευθεία γραμμή ή κυρτό. Αντίθετα το κλείσιμο σε παθολογικές καταστάσεις είναι κοίλο και στις περιπτώσεις του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου παρουσιάζεται μεταξύ 200 και 300 .

ΣΧΕΣΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΥΩΝ : 

ΣΧΕΣΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΥΩΝ Η σχέση καμπτήρων και εκτεινόντων του γόνατος συγκριτικά δεν θα πρέπει να παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη του 15% μεταξύ του υγιούς και του προβληματικού μέλους.

Slide 42: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συνήθως σαν όριο χαρακτηρίζεται το 80% - 90% της δύναμης του υγιούς σκέλους.

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙKΗΜΕΘΟΔΟΣ : 

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙKΗΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Βασικό γνώρισμα είναι η σταθερή ταχύτητα. Επιτυγχάνουμε τη μέτρηση της μέγιστης μυϊκής δύναμης.

Α Σ Κ Η Σ Η : 

Α Σ Κ Η Σ Η Ενδυνάμωση Έλεγχος κινητικότητας Άσκηση αντοχής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Επιτρέπει την εφαρμογή της μέγιστης μυϊκής δύναμης κατά την διάρκεια της κίνησης. Η δύναμη εφαρμόζεται σε κίνηση με προκαθορισμένη ταχύτητα.

ΙΣΟΤΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ : 

ΙΣΟΤΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σταθερή αντίσταση και αξιολόγηση κάτω από διαφορετικές ταχύτητες. Μέτρηση του παραγομένου έργου και της αντοχής

Α Σ Κ Η Σ Η : 

Α Σ Κ Η Σ Η Έλεγχος της κίνησης Ρυθμική φόρτιση Ενδυνάμωση - Μυϊκή αντοχή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Έλεγχος της φόρτισης μεσω: 1. Πλειομετρικών ασκήσεων 2. Επιβραδυντικών ασκήσεων υψηλών ταχυτήτων. 3. Προοδευτική φόρτιση. 4. Εξειδικευμένη άσκηση σε αθλητές.

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ : 

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Έλεγχος των δυνάμεων όταν στην άρθρωση δεν ενδείκνυται η ισοκινητική αξιολόγηση ( Σύνδρομο πρόσθιας επιφανείας γόνατος κ.λ.π.)

Α Σ Κ Η Σ Η : 

Α Σ Κ Η Σ Η Σταθεροποίηση Έναρξη του κινητικού ελέγχου Ενδυνάμωση σε ειδικά σημεία (γωνίες) της τροχιάς κίνησης Απαγορευτική μυϊκή τάση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μυϊκή ενδυνάμωση όταν απαγορεύεται η εφαρμογή δυνάμεων αντίστασης κατά την διάρκεια της τροχιάς κίνησης.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ : 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γίνεται με σταθερή ταχύτητα και απαιτούνται minimum δυνάμεις. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση δυνάμεων μυών κάτω του μετρίου ή μυών που χαρακτηρίζονται από σπαστικότητα.

Α Σ Κ Η Σ Η : 

Α Σ Κ Η Σ Η Για διάταση των αντιθέτων της κίνησης μυών Πρώιμη κινητοποίηση Υποβοηθούμενη ενεργητική κίνηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πρώιμη φόρτιση των μυών και των αρθρώσεων Επανεκπαίδευση του κινητικού ελέγχου.

TEST ΜΥΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ : 

TEST ΜΥΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Είναι μια αυτόματη κατανοητή αξιολόγηση της μέγιστης εκούσιας μυϊκής ικανότητας που επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους. Ισοκινητική μέτρηση της δύναμης. Ισοτονική μέτρηση της αντοχής μέσο του παραγομένου έργου

ΜΥΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ : 

ΜΥΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Περιγράφεται Απ’ την ισοτονική συνεχή κίνηση κατά την οποία χρησιμοποιούμε συσπάσεις του τύπου Μειομετρική/Πλειομετρική ή Μειομετρική/Μειομετρική. Όσο ο μυς κουράζεται παράγει μικρότερη δύναμη οπότε το μετρούμενο έργο και ισχύς είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Η εφαρμοζόμενη αντίσταση είναι περίπου το 70% του μέσου όρου δύναμης που παράγεται ισοκινητικά 50 τουλάχιστον από το τέλος των δύο άκρων της κίνησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑΣ : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΨΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (μέσος όρος) ΠΟΔΟΣΦ1: 25.8 ΠΟΔΟΣΦ2: 26.5 ΜΠΑΣΚΕΤ1: 23.1 ΜΠΑΣΚΕΤ2: 25.2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 60°/sec & 160°/sec ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΕΙΟ/ΠΛΕΙΟ & ΜΕΙΟ/ΜΕΙΟ (καμπτήρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ (Watt) : 

ΙΣΧΥΣ (Watt)

ΕΡΓΟ (Joules) : 

ΕΡΓΟ (Joules)

ΔΥΝΑΜΗ (ταxύτητα 600/sec) : 

ΔΥΝΑΜΗ (ταxύτητα 600/sec)

ΔΥΝΑΜΗ (Ταχύτητα 1600/sec) : 

ΔΥΝΑΜΗ (Ταχύτητα 1600/sec)

ΣΧΕΣΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ % : 

ΣΧΕΣΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ %

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ : 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΕΞΙ ΜΕΛΟΣ : 

ΔΕΞΙ ΜΕΛΟΣ

Μεταβολές μεταξύ δύο αξιολογήσεων χρονικού διαστήματος 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος (Αριστερό μέλος) : 

Μεταβολές μεταξύ δύο αξιολογήσεων χρονικού διαστήματος 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος (Αριστερό μέλος)

Μεταβολή μεταξύ δύο αξιολογήσεων σε χρονικό διάστημα 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος(Δεξί μέλος) : 

Μεταβολή μεταξύ δύο αξιολογήσεων σε χρονικό διάστημα 3 μηνών κατόπιν εφαρμογής προγράμματος(Δεξί μέλος)

Slide 82: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ LABOUROW

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΕΙΟ-ΜΕΙΟ) : 

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΕΙΟ-ΜΕΙΟ)

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ : 

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΕΡΟΒΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ : 

ΑΕΡΟΒΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ - ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ - ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΚΟ - ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΚΟ - ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ) : 

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - ΥΠΟΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ : 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

authorStream Live Help