Itzulpenak (Bereziak_OA)_Gaz_Eus_1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) Esa revista vale cuatro euros Aldizkari horrek lau euro balio du Esta chica quiere un libro ¿ Cuánto vale este coche ? Zenbat balio du beribil honek ? Esos hombres no quieren dulces Gizon horiek ez dute gozokirik nahi ¿Cuántos amigos tienes en Algorta ? Zenbat lagun duzu / dituzu Algortan ? 1 1 Neska honek liburu bat nahi du

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) ¿Quién quiere ver los deberes? Nork nahi ditu etxerako lanak ikusi ? ¿Cuántos años tiene el chico? Zenbat urte du / ditu mutilak ? ¿Tú tienes libros en casa? Zuk libururik duzu etxean ? Los soldados no tienen armas Gudariek ez dute armarik ¿ Quieres un vino ? Ardo bat nahi duzu ? 1 2

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) No, no quiero vino Ez, ez dut ardorik nahi ¿A dónde quieres ir ahora? Nora joan nahi duzu orain ? Aquella señora quiere entrar Andre hark sartu nahi du Los profesores no quieren ir a clase Irakasleek ez dute klasera joan nahi La habitación tiene cuatro paredes Gelak lau horma ditu 1 3

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) Las cuatro paredes tienen dibujos pegados Lau hormek marrazki itsatsiak dituzte ¿Quién quiere salir de la habitación? Nork atera nahi du gelatik? Bilbao tiene muchos barrios Bilbok auzategi asko ditu Andrés quiere comer truchas Anderrek amuarrainak jan nahi ditu Los siete días tienen muchas horas Zazpi egunek ordu asko dituzte 1 4

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) ¿Qué tiene ese hombre en la nariz? Zer du gizon horrek sudurrean ? ¿Quién quiere un dulce? Nork nahi du gozoki bat ? Esta vendedora tiene los ojos marrones Saltzaile honek begi marroiak ditu ¿ Qué quiere Joakina ? Zer nahi du Joakinak ? Esos conductores no tienen muchas ganas Gidari horiek ez dute gogo handirik 1 5

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) ¿Adónde quieres ir esta tarde? Nora joan nahi duzu gaur arratsaldean ? Vuestros perros no quieren huesos Zuen txakurrek ez dute hezurrik nahi ¿ Cuánto vale la uva ? Zenbat balio du mahatsak ? Estos turistas quieren ir al restaurante Turista hauek jatetxera joan nahi dute Las manzanas valen 2'50 euros (y medio) Sagarrek bi euro eta erdi balio dute 1 6

Itzulpenak (Bereziak_OA):

Itzulpenak ( Bereziak_OA ) Los padres quieren andar por San Sebastián Gurasoek Donostian ibili nahi dute ¿Qué tiene esa mujer en la cesta? Zer du emakume horrek saskian ? Los enfermos no quieren tomar medicinas Gaixoek ez dute botikarik hartu nahi ¿Cuánto vale el periódico? Zenbat balio du egunkariak ? ¿Dónde tenéis vuestros coches? Non dituzue zuen kotxeak? 1 7

authorStream Live Help