Proyekto sa filipino 6 ^_^ - Copy

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Proyekto sa Filipino

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

PROYEKTO SA FILIPINO IPINISA NG: GRUPO 1

Slide 2:

PANDIWA Ang pandiwa  ay salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigaybuhay sa isang lipon ng mga salita . Ito ay binubuo ng salitangugat at panlapi . Maaaring gumagamit ng isda o higit pang panlapi sa pagbuo ng salitang kilos na ito . Ang panlaping ginagamit sa mga pandiwa at tinatawag na panlaping makadiwa .

Slide 3:

Ang masisipag na estudyante ay n agbabasa   para sa darating na pagsusulit . Uminom ang bata ng tubig pagkatapos maglaro . Ang mga bata ay masayang n aglalaro ng habulan sa may damuhan .

Slide 4:

PANG-UKOL Ang pang- ukol ay bahagi ng pananalitang nag- uugnay sa pangngalan , panghalip , pandiwa at pang- abay na pinag-uukulan ng kilos, gawa , balak , ari o layon . 

Slide 5:

Ang mga tao ay nagwewelga laban sa maling pagpapatakbo ng pamahalaan . Ang aming grupo ang na atasang gumawa ng mga pangungusap tungkol sa pandiwa , pang- ukol , at pangatnig . Ang mga naipon nilang donasyon ay para sa mga nasalanta ng bagyo .

Slide 6:

PANGATNIG Ang pangatnig ay kataga, salita o grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita sa isa pang salita o isang kaisipan sa isa pang kaisipan.  

Slide 7:

Nag- aral siya nang mabuti , para makapasa sa iksamen . Sumisigaw ang kanilang puso at   humihingi   ng   katarungan . Ni saktan ni pagalitan ay walang silbi sa batang matigas ang ulo ..

Slide 8:

IPINASA KAY : BINIBINING JEAN L. MENDOZA

authorStream Live Help