ANG RENAISSANCE AP III

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: beerhell (114 month(s) ago)

how to download?thanx

Presentation Transcript

Slide 1: 

ANG RENAISSANCE Mr. Rodel E. Sinamban AP III Teacher Jocson College, Inc. Angeles City

Slide 2: 

Isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay “rebirth o revival” o muling pagsilang, muling pag-usbong, muling pagkabuhay. Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ng kasaysyan mula 1350 hanggang 1600 AD na ang pangunahing katangian ay ang muling pagkapukaw ng interes sa mga klasikal na kultura ng Greece at Rome. Ano ang Renaissance?

Slide 3: 

MGA SALIK SA PAGSIBOL NG RENAISSANCE SA ITALY 1. Ang Italy ay matatagpuan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Kanlurang Europa. 2. Sa Italy nahubpg ang kadakilaan ng unang Roma at ang Italiano ay higit na may kaugnayan sa mga naunang Romano kaysa alinmang bansa sa Europe. 3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong maksining at masigasig sa pag-aaral.

Slide 4: 

Mga mahahalagang siyudad nang panahon ng Renaissance Florence Rome Venice Genoa Milan

Slide 5: 

Humanismo Isang saloobing may pagnanasang gisingin at bigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mga Griyego at Romano.

Slide 6: 

Mga Mayayamang Manggagawa na nakatulong sa mga Humanista Lorenzo de' Medici ng Florence Francesco Sforza ng Milan Federigo Gonzaga ng Mantua Isabella d‘ Este ng Ferrara

Slide 7: 

Germany Poland France Spain England

Slide 8: 

Rudolfo Agricula Kauna-unahang nagkalat ng Humanista sa labas ng Italy Nagpakilala sa pag-aaral ng sangkatauhan sa mga pamantasan sa England. Sir Thomas Moore

Slide 9: 

MGA PANGUNAHING HUMANISTA

Slide 10: 

Francisco Petrarch “Song Book” Giovanni Boccaccio “Decameron” Nicolo Machiavelli “The Prince” Pagsusulat at Pilosopiya Desiderius Erasmus Prinsipe ng mga Humanista “In Praise of Folly”

Slide 11: 

Pagpipinta at Iskultura Leonardo Da Vinci

Slide 13: 

Michaelangelo

Slide 14: 

Raphael “Ganap na Pintor” Sistine Madonna Madonna of the Gold Finch School of Athens

Slide 15: 

Titian Bacchanal of the Adrians 1518 The Crowning of Thorns The Tribute of Money

Slide 16: 

Venus of Urbino Pope Paul III Portrait of Man in a Red Cap

Slide 17: 

Sa Arkitektura St. Peter's Basilica Dome

Slide 18: 

Sa Panitikan Miguel de Cervantes

Slide 19: 

Sa Musika Pierluigi da Palestrina Prinsipe ng Musika

Slide 20: 

Sa Edukasyon Johann Gutenberg Movable press

Slide 21: 

Sa Agham Nicolaus Copernicus Johannes Kepler Galileo Galilei

Slide 22: 

Sir Isaac Newton Law of Universal Gravitation

Slide 23: 

Windmills Compass

Slide 24: 

Mercator Paracelsus

Slide 25: 

Andreas Vesalius De Humani Corporie Fabrica

Slide 26: 

William Harvey

Slide 27: 

Pamana ng Renaissance sa Kabihasnan Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig. Ang pag-uusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intektuwal. Nag-ambag din ito ng malawak na kaalaman tungkol sa daigdig. Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng mga bansa tulad ng English, France, Spain, at portugal. Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigay-daan sa rebolusyong Protestantismo o Repormasyon.

Slide 28: 

Kung muling MAGKAKAROON NG Renaissance, alin sa mga sumusunod ang gusto mong mabago, magbago, o baguhin? Pumili ng dalawa. Magpaliwanag!!! Sa Pulitika Sa Relihiyon Sa Edukasyon Sa Kaugalian at Tradisyon Sa Komunikasyon Sa Pamilya RENAISSANCE


authorStream Live Help