AG Int Badminton

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

AG Int. Badminton: 

AG Int. Badminton Ny tjänst FK/Talangansvarig Kriterier för uttagningar och seedningar klara Plan för klubbdialog klar Talangutvecklingsplanen kompletterad Vad har skett sedan sist – återkoppling

Slide3: 

Krav o regler vid representation för både ledare och spelare framtagna Asger Madsen har sagt upp sig från tjänsten som FK/Talangansvarig Johan Blom ansvar för OS kandidaterna Jonas Herrgård ansvar för Utmanartruppen Vad har skett sedan sist – återkoppling AG Int. Badminton

Slide4: 

Internationella framgångar Tolouse, Langenfeldt Framgångsrik elev-rekrytering till Malmö Verksamhetsplan för 07-08 har färdigställts och presenterats Vad har skett sedan sist – återkoppling AG Int. Badminton

Slide5: 

Världsranking: Johanna Persson och Elin Bergblom avancerat ytterligare och finns nu på plats 20 (OS ranking 16) Sara Persson rankas på en utmärkt 27-plats (OS ranking 22) Magnus Sahlberg har avancerat till 63:e. (OS ranking 32) AG Int. Badminton Vad har skett sedan sist – återkoppling

Slide6: 

Vision Ta Sverige tillbaka till världstoppen Strategi Samordnad verksamhet genom hela ålderstrappan Samarbete med klubbarna, RIG och REG Planerad talangutveckling Mål Att varje säsong ha en samordnad planering, som tar fasta på vad som varit bra resp. mindre bra föregående säsong. Visioner, strategier, målsättning AG Int. Badminton

Slide7: 

Talangutvecklingsplanen ut på remiss FK/Talangansvarigtjänsten utlyses Dialog med ett antal kommuner runt nationellt träningscenter Vad händer framöver AG Int. Badminton

Slide8: 

Lars Sologub Förbundschef Rickard Magnusson RIG Malmö Alexander Böök RIG Täby Johan Blom Jonas Herrgård Tom Reidy U17-19 Jonas Rindlaug U15 Jens Eriksson U13 Kontaktpersoner AG Int. Badminton

authorStream Live Help