Β_6_Η Βοήθεια στον υπολογιστή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Β_6_Η Βοήθεια στον υπολογιστή

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 6 : Η «Βοήθεια» στον υπολογιστή Λέξεις Κλειδιά : Αναζήτηση , Βοήθεια ( Help ), Ευρετήριο, Κόμβος, Λέξη κλειδί, Περιεχόμενα, Σύνδεσμος, Υπερκείμενο. Β΄ τάξη Εικόνα 6.1: Η οθόνη της «Βοήθειας» για την εκτύπωση εγγράφου.

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 6 : Η «Βοήθεια» στον υπολογιστή Λέξεις Κλειδιά : Αναζήτηση, Βοήθεια ( Help ), Ευρετήριο, Κόμβος , Λέξη κλειδί, Περιεχόμενα, Σύνδεσμος , Υπερκείμενο . Β΄ τάξη Εικόνα 6.2: Τα κείμενα της βοήθειας αποτελούν ένα υπερκείμενο, που μας επιτρέπει να ακολουθούμε το δικό μας μονοπάτι ανάγνωσης.

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 6 : Η «Βοήθεια» στον υπολογιστή Λέξεις Κλειδιά : Αναζήτηση, Βοήθεια ( Help ) , Ευρετήριο, Κόμβος, Λέξη κλειδί, Περιεχόμενα, Σύνδεσμος, Υπερκείμενο. Β΄ τάξη Η ενεργοποίηση της «Βοήθειας» H ενεργοποίηση της «Βοήθειας» γίνεται με τους εξής τρόπους: Πατώντας το πλήκτρο F1 (βρίσκεται αριστερά στην πρώτη σειρά των πλήκτρων) Με επιλογή από τη γραμμή των εντολών του υπομενού Βοήθεια ή Help Με τη χρήση του κουμπιού, όπου υπάρχει.

PowerPoint Presentation:

Εικόνα 6.3: Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί γίνεται στο πλαίσιο που απεικονίζεται. Εικόνα 6.4: Η βοήθεια του λειτουργικού συστήματος Windows 2000 μας παρέχει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, ώστε να μας διευκολύνει να βρούμε τις οδηγίες που θέλουμε. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 6 : Η «Βοήθεια» στον υπολογιστή Λέξεις Κλειδιά : Αναζήτηση , Βοήθεια ( Help ), Ευρετήριο, Κόμβος, Λέξη κλειδί, Περιεχόμενα, Σύνδεσμος, Υπερκείμενο. Β΄ τάξη

authorStream Live Help