Β_7_Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Β_7_Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 7: Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό Λέξεις Κλειδιά : Διεύθυνση Ιστοσελίδας ( URL ), Θεματικοί Κατάλογοι , Λέξεις Κλειδιά ( K ey W ords ) , Μηχανές Αναζήτησης ( Search E ngines ) , Παγκόσμιος Ιστός ( WWW ), Υπηρεσίες Αναζήτησης . Β΄ τάξη Το πρόβλημα της δύσκολης αναζήτησης μιας πληροφορίας στον Παγκόσμιο ιστό, επιλύεται με τις υπηρεσίες αναζήτησης. Υπάρχουν δύο είδη υπηρεσιών αναζήτησης: οι Μηχανές Αναζήτησης και οι Θεματικοί Κατάλογοι . Εικόνα 7.1: Οι θεματικοί κατάλογοι είναι οργανωμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων. www . yahooligans . com Altavista : www . altavista . com Google : www . google . gr ,, Yahoo : www . yahoo . com Η αναζήτηση των ιστοσελίδων γίνεται με βάση κατάλληλες λέξεις που περιγράφουν περιληπτικά το θέμα, για το οποίο ενδιαφερόμαστε. Οι λέξεις αυτές ονομάζονται λέξεις κλειδιά λέξεις κλειδιά

PowerPoint Presentation:

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 7: Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό Λέξεις Κλειδιά : Διεύθυνση Ιστοσελίδας ( URL ), Θεματικοί Κατάλογοι, Λέξεις Κλειδιά ( K ey W ords ), Μηχανές Αναζήτησης ( Search E ngines ) , Παγκόσμιος Ιστός ( WWW ), Υπηρεσίες Αναζήτησης. Β΄ τάξη Εικόνα 7.3: Αποτελέσματα αναζήτησης στη μηχανή Google. Δεξιά απεικονίζεται η ιστοσελίδα που εμφανίζεται, αν επιλέξουμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

PowerPoint Presentation:

Οι ιστοσελίδες ως πηγές πληροφόρησης και η αξιοπιστία τους ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 7: Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό Λέξεις Κλειδιά : Διεύθυνση Ιστοσελίδας ( URL ), Θεματικοί Κατάλογοι, Λέξεις Κλειδιά ( K ey W ords ), Μηχανές Αναζήτησης ( Search E ngines ), Παγκόσμιος Ιστός ( WWW ), Υπηρεσίες Αναζήτησης. Β΄ τάξη Σημεία που πρέπει να προσέχουμε σε μία νέα ιστοσελίδα, που επισκεπτόμαστε είναι: Σε ποιόν ανήκει η ιστοσελίδα; Ποιος είναι ο σκοπός της; Πόσο αισθητικά προσεγμένη είναι; Μήπως υπάρχουν συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη; Πόσο πλούσια σε συνδέσεις είναι η ιστοσελίδα; Καλύπτει με αρκετό υλικό και σε βάθος τα θέματα που παρουσιάζει; Ελέγχουμε πάντα την τελευταία ενημέρωση της ιστοσελίδας . Προτιμείστε την περιήγηση σε γνωστές σελίδες με κύρος. Να ζητάτε πάντα τη βοήθεια κάποιου ενήλικα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ιστοσελίδων που βρήκατε και να μην ξεχνάτε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να έχει μία ιστοσελίδα.

authorStream Live Help