ao thuat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Vào một lúc nào đó ,bạn lạc vào một thế giới huyền ảo. : 

Vào một lúc nào đó ,bạn lạc vào một thế giới huyền ảo.

Chính khi đó... : 

Chính khi đó...

…bạn sống giữa những điều gì đó rất lạ : 

…bạn sống giữa những điều gì đó rất lạ

Bạn sẽ thấy ... : 

Bạn sẽ thấy ...

Một ảo ảnh không thể nào tin được... : 

Một ảo ảnh không thể nào tin được...

…một kì ảo của David Copperfield. : 

…một kì ảo của David Copperfield.

Với chương trình này ,bạn sẽ thấy được điều đó... : 

Với chương trình này ,bạn sẽ thấy được điều đó...

Tôi có thể đi xuyên qua màn hình ,và đọc những ý nghĩ của bạn... : 

Tôi có thể đi xuyên qua màn hình ,và đọc những ý nghĩ của bạn...

Slide 9: 

Bạn sẽ thấy 6 lá bài khác nhau. Hãy nghĩ đến một trong số chúng. Chỉ nghĩ thôi. Đưng sờ vào nó Đừng click lên nó Tôi có thể tìm ra lá bài này trong suy nghĩ của bạn.

Slide 10: 

Bây giờ hãy nhìn vào mắt tôi và nghĩ đến lá bài của bạn...

Slide 11: 

Tôi không biết bạn, Tôi không thể thấy con bài bạn đã chọn...... .....nhưng tôi biết chính xác lá bài nào đang nằm trong đầu của bạn....

Slide 12: 

¡Hãy nhìn! ¡¡Con bài của bạn đã biến mất!!

Slide 13: 

¿Ngạc nhiên à?

Slide 14: 

¡Hẹn gặp lại!

Slide 15: 

Bạn có 7 ngày,sau khi đọc,đẻ gởi chương trình này đến các bạn của mình........

Slide 16: 

.…Nếu không.....

authorStream Live Help