lan tro lai ban me

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Không ảnh : Ngã tư Quang Trung - Nguyễn Thái Học Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ Chợ cá Đồn Cảnh sát Rạp Cinéma Lo Do

Slide 2: 

Buôn làng người dân Ê-đê

Slide 3: 

Cầu 14 ngày xưa

Slide 4: 

Quốc lộ 21_Cây số 5 - Đường về Ban Mê Thuột

Slide 5: 

Ngã tư Lý Thường Kiệt_Quang Trung

Slide 6: 

Buôn Păn-Lăm cây số 3

Slide 7: 

Cổng chùa Khải Đoan

Slide 8: 

Thác D’Ray Sáp

Slide 9: 

Một cảnh xây dựng trên đường Quang Trung

Slide 10: 

Ngã tư Hai Bà Trưng _Quang Trung Uploaded by Phi Anh .tuot

Slide 11: 

Ngã tư Y Jút _Quang Trung ( Tiệm vải Cây Mít của một Ấn kiều_Sau đổi tên thành Kasermir )

Slide 12: 

Con đường chạy từ cây số 3 về Ngã Sáu Ban Mê Thuột. Bên phải là hàng rào phi trường L19

Slide 13: 

Tửu gia Mỹ Hương trên đường Quang Trung_Đối diện Chợ cá

Slide 14: 

Ngã tư Ama Trang Long_Nguyễn Thái Học

Slide 15: 

Rạp Cinéma Lo Do

Slide 16: 

Không ảnh : Ngã tư Lý Thường Kiệt_Quang Trung Ty Quan Thuế Trường Dục Anh

Slide 17: 

Tröôøng Xöa.

Slide 18: 

Piscine

Slide 19: 

Photo Trung Việt Ngã tư Lý Thường Kiệt_Quang Trung

Slide 20: 

Một sạp báo trên đường Quang Trung Đối diện nhà sách Khải Minh

Slide 21: 

Nhà thờ Chánh tòa_Ngã Sáu Ban Mê Thuột

Slide 22: 

Không ảnh : Ngã ba Ama Trang Long_Tôn Thất Thuyết Nhà thờ Tin Lành

Slide 23: 

Không ảnh : Ngã tư Quang Trung_Nguyễn Thái Học

Slide 24: 

Không ảnh : Ngã tư Quang Trung_Nguyễn Thái học Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ Chợ cá Cinéma Lo Do Đồn cảnh sát Âm nhạc : Lần Trở Lại Ban Mê Nhạc sĩ : Nguyễn Quyết Thắng Tiếng hát : Minh Chiến Uploaded by Phi Anh.Tuot

authorStream Live Help