ІКТ на уроках у початкових класах

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) н а уроках у початкових класах

PowerPoint Presentation:

Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність педагогічних методів і технічних засобів, спрямованих на реалізацію навчальної мети шляхом використання інформаційних технологій, що максимально забезпечує ефективність навчального процесу.

PowerPoint Presentation:

Переваги використання ІКТ: н адає кожному уроку несхожості, новизни; з ростає самостійність та активність учнів на уроці; а ктивно розвивається пам’ять, увага, мислення дітей; д ає можливість здійснити особистісно орієнтований, індивідуальний та диференційований підхід у навчанні; с прияє встановленню міжособистісних стосунків у класному колективі.

PowerPoint Presentation:

Microsoft Power Point Презентація 2003 2007 2010

PowerPoint Presentation:

Основні принципи створення і правила використання презентації н а уроках

PowerPoint Presentation:

Презентація – це ілюстративний ряд до уроку, вона не повинна з аміняти ні слово вчителя, ні практичну діяльність учнів. Правило: Не розміщувати в презентації те, що може сказати вчитель: мету уроку, інструкцію до фронтальної роботи, слова вітання і прощання та ін.

PowerPoint Presentation:

2. Перегляд презентації вимагає певного фізичного навантаження. Правила: Час перегляду – до 20 хвилин, краще з перервами. 2. Не розміщувати на слайді багато тексту. 3. Обмежити використання яскравого та строкатого фону. 4. Використання анімації повинно бути виправдане. 5. Використовувати графічні файли належної якості, краще – в одному стилі.

PowerPoint Presentation:

3. Дотримання авторських прав . Правила: Розміщувати в презентації посилання на використані матеріали. 2. Підписувати презентації, вказувати свої особисті дані на титульному слайді.

PowerPoint Presentation:

Презентації – і люстраці ї до уроку

PowerPoint Presentation:

Презентації-ілюстрації Мають суттєвий недолік: однократне використання при значній витраті часу на підготовку. Завдання: с творити презентації, які могли б використовуватися на багатьох уроках.

PowerPoint Presentation:

Презентації д ля уроків навчання грамоти

PowerPoint Presentation:

Презентації для уроків математики

PowerPoint Presentation:

Презентації для уроків української мови Робота зі словниковими словами Індивідуальна робота Підтримання інтересу до вивчення мови Відпрацювання орфограм

PowerPoint Presentation:

Презентації для уроків української мови Робота зі словниковими словами

PowerPoint Presentation:

Презентації для уроків української мови Відпрацювання орфограм

PowerPoint Presentation:

Презентації для уроків української мови Індивідуальна робота

PowerPoint Presentation:

Презентації для уроків української мови Підтримання інтересу до вивчення мови

PowerPoint Presentation:

http://www.nachalka.com/book/export/html/1325 Рекомендації по створенню таких презентацій м ожна знайти на сайтах: http://didaktor.ru / animirovannyj-fajnvord

authorStream Live Help