brand

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: gbehera.499 (86 month(s) ago)

NICE PRESENTATION

Presentation Transcript

Brand in je directe omgeving: 

Brand in je directe omgeving Hoe ga je ermee om?

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.: 

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. EIGEN VEILIGHEID EERST! NIET VERGETEN!!! Je bent waardeloos voor je leerlingen, als je jezelf in gevaar brengt. Jouw taak: JEZELF én je leerlingen in veiligheid brengen. Taak van de brandweer en hulpdiensten: De brand blussen en de slachtoffers helpen. Jou én je leerlingen dus!

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.: 

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. ALARM slaan! Jouw taak: Kalm blijven, de alarmknop (laten) indrukken. Taak van de administratie, secretariaat, directie: De brandweer en de hulpdiensten verwittigen. GEBRUIK JE GSM wél, wanneer je ingesloten zit. Bel 112 of het secretariaat. Zet die nummers in het geheugen van je telefoon! Noodnummer 112 werkt immers ook zonder SIM-kaart op een GSM!

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.: 

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. KEN IK MIJN KLAS? Ken ik het gebouw? Raadpleeg de pictogrammen in de gangen en de evacuatieplannen in elke klas. Ken ik mijn leerlingen? Heb je een leerlingenlijst? Wie is afwezig vandaag? Zijn er leerlingen die hulp nodig hebben bij de evacuatie? Ken ik de risico’s van het vak dat ik geef? Bijvoorbeeld: Wat doe ik bij een chemische brand, een keukenbrandje of hoe benader ik een computer die vuur vat? Zijn er gevaarlijke stoffen in de omgeving?

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.: 

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. EVACUEREN? Hoe? Verzamel op de speelplaats. Veel ongelukken gebeuren omdat mensen terugkeren naar een brandend lokaal, meestal om de banaalste redenen. Goederen kun je verzekeren, een mensenleven niet écht! Ga niet terug naar de klas tot je daar toestemming voor krijgt. Is je collega er? Deel mee hoeveel leerlingen er in je klas zaten. Wie ontbreekt? Kijk uit voor onverwachte (brandende) hindernissen. Neem geen risico! Open geen automatische deuren, GEBRUIK NOODUITGANGEN. Gebruik de pictogrammen en de VLUCHTROUTE. We laten ALLES achter! Verlaat SAMEN de klas. Sluit ramen en deuren!

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.: 

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. ZELF EEN BRANDJE BLUSSEN? Wanneer en hoe? Richt de blusmiddelen altijd op de basis van de vlammen. Sla eerst alarm en evacueer; denk dan pas aan blussen! Is er een branddeken? Gebruik ze om jezelf en leerlingen te beschermen. Laat geen leerlingen blussen!!! Bij hevige rook- en vuurontwikkeling blus je één keer en enkel om de vluchtweg vrij te houden! Onthoud dat water niet alle branden blust. (Frietvet, chemische producten…) Gebruik je gezond verstand. Denk aan je eigen veiligheid! Maar soms is een (hoofd)gaskraan dichtdraaien al voldoende.

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.: 

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. We onthouden: EIGEN VEILIGHEID komt ALTIJD op de eerste plaats! Niet vergeten: ALARM SLAAN. Weten waarmee en met wie je bezig bent. Tijdig en correct EVACUEREN. BLUSSEN kan, maar … Het is nog veel beter om aan PREVENTIE te doen! HOE?

Brandpreventie: 

Brandpreventie Meld ook welke gevaarlijke producten je gebruikt en zorg voor de juiste blusmiddelen. Waar rook is, is vuur... Maar dat kun je ook voorkomen. Plaatsen van rookmelders. De klas opruimen. Afval dagelijks wegbrengen. Schadelijke stoffen opbergen. 'Productkennis' bevorderen bij leerlingen en collega’s.

Soorten brand: 

Soorten brand Waar vuur is, is niet altijd rook... In België onderscheiden we 4 brandklassen: Klasse A - VASTE STOFFEN papier karton kolen textiel

Soorten brand: 

Soorten brand Waar vuur is, is niet altijd rook... In België onderscheiden we 4 brandklassen: Klasse B - VLOEISTOFFEN benzine alcohol teer vetten

Soorten brand: 

Soorten brand Waar vuur is, is niet altijd rook... In België onderscheiden we 4 brandklassen: Klasse C - GASSEN aardgas methaan propaan butaan

Soorten brand: 

Soorten brand Waar vuur is, is niet altijd rook... In België onderscheiden we 4 brandklassen: Klasse D - METALEN magnesium aluminium natrium titanium

Soorten brand: 

Soorten brand Waar vuur is, is niet altijd rook... Een niet officiële maar steeds vaker voorkomende klasse is: Klasse - ELEKTRICITEIT  elektriciteitscabines computers audiovisuele middelen elektrische schakelborden

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding Waar vuur is, is niet altijd rook... De vuurdriehoek: Vuur heeft brandstof, zuurstof en een energiebron nodig. Door die weg te nemen kun je een vuur doven.

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding 25% ontstaat door open vuur, een vonk of een sigaret 25% is elektrisch van oorsprong: Statische elektriciteit Menselijke fout: overbelasting, knutselen, afwezigheid, onoplettendheid, … 2% ontstaat door de natuur (zon, bliksem) 12% reacties Mechanische: wrijving, slag of stoot Scheikundig: exotherme reacties, zelfontbranding (bijv. graansilo, olie en een vod) Biologische: mest, compost 36% van de brandhaarden blijft onbekend. ( bij 80% van deze onbekenden blijkt achteraf sprake te zijn van brandstichting) Hoe ontstaat brand?

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding ZELFONTBRANDING We moeten erop bedacht zijn dat sommige stoffen spontaan ontbranden. Deze stoffen hebben doorgaans een vlampunt dat we niet verwachten. Hoe ontstaat brand?

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding Waar vuur is, is niet altijd rook... Hoe een brand bestrijden? Verwijderen van de BRANDSTOF Wegnemen van de ZUURSTOF Wegnemen van de ENERGIEBRON (afkoelen)

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding Verwijderen van de BRANDSTOF Waar vuur is, is niet altijd rook... Meestal is het genoeg om de brandstof weg te nemen om de brand te stoppen. Bijv. Het dichtdraaien van de gaskraan

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding Wegnemen van de ZUURSTOF Waar vuur is, is niet altijd rook... Zonder zuurstof zal de brand ‘verstikken’ en doven Bijv. Het afdekken van een brandende frietketel met een blusdeken.

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding Verwijderen van de ENERGIEBRON Waar vuur is, is niet altijd rook... De brandstof wordt afgekoeld tot een temperatuur die lager ligt dan de ontvlammingstemperatuur. De meest toegepaste brandbestrijdingsmethode: De verbranding stopt. Bijv. Het blussen met water en het benevelen van ontvlambaar materiaal.

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding BRANDBLUSMIDDELEN Waar vuur is, is niet altijd rook... Het blusdeken De CO2-blusser De poederblusser De schuimblusser De vaste blusinstallaties De brandhaspel

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING ZAND Het is een gemakkelijk en goedkoop blusmiddel dat werkt door afdekking. Je vindt het in blusemmers en bluskisten en gebruikt het best bij vloeistofbranden. Gebruik het NIET bij branden van elektrische spanningvoerende apparatuur. Nadelen: Nevenschade aan apparatuur, vernieling van machines.

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING DE BRANDDEKEN Om branden af te dekken, maar ook om slachtoffers te bedekken voor je ze 20 minuten onder de douche plaatst of de brandwonden koelt onder stromend water. Let er steeds op je handen en voorarmen te beschermen. Plaats je duimen naar voor en draai je polsen naar binnen. Installeer een blusdeken niet direct naast het fornuis! Bij brand moet je er VEILIG bij kunnen.

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING DE SCHUIMBLUSSER Je herkent hem aan zijn speciale kop en slangetje, dat wat aan een douchekop doet denken. Je vindt hem vooral in keukens. Het schuim is niet giftig. De schuimblusser is geschikt voor klasse A en B. Ook elektrische branden doorstaat hij, maar een CO²-blusser is beter. Het schuim vernielt immers vaak goede componenten!

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING DE CO²-BLUSSER Je herkent hem aan zijn typische conische expansiekoker. Hij is aangewezen voor het blussen van kwetsbare apparatuur. Computers, telefoon, laboratoria, elektriciteitskasten, enz. CO2 is een inert en dus onbrandbaar gas, dat het vuur sterk afkoelt, waardoor de vlammen verstikken en uitdoven.

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding OVERZICHT VAN DE BLUSMIDDELEN EN HUN TOEPASSING DE POEDERBLUSSER Het poeder ontbindt in koolzuur en waterdamp en verdunt de lucht zodat de vlammen bij gebrek aan zuurstof zeer snel zullen afnemen en doven. Zeer vervuilend en veroorzaakt schade! Elektrische installaties en printplaten in computers worden aangetast. Gebruiken voor klasse A/Bandamp;C. Klasse D ALLEEN met een speciale blusser. Vermijd elektrische installaties!

Brandbestrijding: 

Brandbestrijding NOG ENKELE TIPS: Beperk het gebruik van brandbare materialen. Gooi geen sigaretten in de papiermand. Laat afval regelmatig ophalen. Hou de branddeuren dicht. Plaats niets in de bewegingsbaan van automatisch sluitende branddeuren. Hou de evacuatiewegen en nooduitgangen vrij. Zij zijn geen bergplaats! Memoriseer de plaats van de blusmiddelen. Sluit ramen en deuren bij het verlaten van je klas. Controleer water- en gaskranen. Schakel minstens je PC andamp; monitor uit. Laat elektrische toestellen (in werking) niet onbeheerd achter. Rol elektrische snoeren op een haspel helemaal uit bij gebruik. Veiligheidssignalisatie kan uw leven redden, hou ze goed zichtbaar. Ga na welke evacuatiewegen voor jou van toepassing zijn. Hou de doorgang voor de hulpdiensten vrij.

Het preventieteam van de Middenschool 2 Gent wenst jullie nog een fijne en veilige dag toe!: 

Het preventieteam van de Middenschool 2 Gent wenst jullie nog een fijne en veilige dag toe!

Presentatie - 12 November 2004: 

Presentatie - 12 November 2004 Met dank aan: De dienst preventie – K.U.Leuven www.veiligheid.nl PreBes © 2004 Ingrid Rammeloo

EINDE: 

EINDE © 2004 - MS2Gent - Griddy

authorStream Live Help