1kanpres

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

Ingenieursvaardigheden Presenteren

Inhoud: 

Inhoud inleiding tot de cursus belang, afbakening, doelstelling organisatie van de cursus communiceren rapporteren presenteren evaluatie

Presenteren: 

Presenteren wat is een presentatie? opbouw technieken en hulpmiddelen impact ideale transparant samenvatting

Wat is een presentatie?: 

Wat is een presentatie? een presentatie is het ultieme middel om een idee met overtuiging, belangstelling en toewijding op een publiek over te brengen, gebruik makend van technieken en hulpmiddelen die als doel hebben om dit idee gestructureerd te verduidelijken.

Een presentatie is een vlucht: 

Een presentatie is een vlucht opstijgen = inleiding zeer veel risico aandacht publiek winnen vlucht = inhoud weinig risico automatische piloot aandacht publiek houden landing = besluit veel risico belangrijkste punten samenvatten

Vluchtplan: 

Vluchtplan aandachtig blijven hulpmiddelen en technieken aanwenden ondersteuningsmiddelen goed afwisselen dataprojectie transparanten bord houding

Presentatie impact: 

Presentatie impact verbaal woorden vocaal draagwijdte stembuigingen stiltes niet-verbaal houding bewegingen expressie

Presentatie impact: 

Presentatie impact

Presentatie opbouw: 

Presentatie opbouw wat ik moet zeggen denk dat ik zeg zeg wat zij horen begrijpen onthouden

Presentatie opbouw: 

Presentatie opbouw probleemstelling doelstelling agenda inhoud gestructureerd naar climax toe besluit samenvatting te onthouden gegevens

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen voorbereiding publiek? wat bereiken? hoofdpunten? moeilijke punten versus argumenten hoeveel tijd? welke ondersteuningsmiddelen?

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen tijdscontrole wat ik MOET zeggen KAN ZOU KUNNEN

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen oogcontact spreek tegen persoon loop zaal af in W-vorm zwijg zoveel mogelijk als: je beweegt andere handeling doet

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen ondersteuningsmiddelen dataprojectie transparanten - dia’s bord flipchart video

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen TTT ( touch, turn, talk ) raak scherm aan draai je om - kijk iemand aan spreek

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen hoe aanduiden ? antenne pointer eenvoudig, betrouwbaar niet voor hoge beelden laser pointer rustig gebruiken batterij, zaalverlichting

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen grafieken bespreken doel bron: literatuur / berekend / experimenteel wat staat op assen ? resultaat conclusie

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen houding doe gewoon NIET spelen met voorwerp handen in zij of broekzak WEL handen en armen gebruiken voor niet-verbale expressie

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen lichaamstaal toon emoties aangezicht meest expressief : zelfzeker, verwonderd, teleurgesteld, stress armen open voor publiek handen, benen let op voor uitingen van zenuwachtigheid

Technieken en hulpmiddelen: 

Technieken en hulpmiddelen durf en zenuwen wees jezelf ‘hartkloppingen’ vóór voordracht = normaal goede voorbereiding is goud waard tekst niet uit hoofd leren tip: openingszin(nen) rustpauzes drinken, verplaatsen, ...

‘Ideale’ transparantinhoud: 

‘Ideale’ transparant inhoud 1 enkel idee geen doorlopende tekst +/- 20 woorden andlt; 10 regels eventueel tekening / schema / foto zorg voor leidraad via titel, voetnota, nummering

‘Ideale’ transparantvorm: 

‘Ideale’ transparant vorm structuur = ‘bullets’ overdrijf niet met kleuren overdrijf niet met lettergroottes kleine letters duidelijker dan hoofdletters gebruik schema’s vermijd nutteloze verfraaiing

‘Ideale’ transparantgebruik: 

‘Ideale’ transparant gebruik = ondersteuning geen doel, geen weergave tekst = schematisch snelheid = ongeveer 4 minuten / transparant geldt niet voor korte voordracht (andlt; 10 min)

Samenvatting: 

Samenvatting

Presenteren: 

Vragen ? Presenteren

Inhoud: 

Inhoud inleiding tot de cursus belang, afbakening, doelstelling organisatie van de cursus communiceren rapporteren documenteren presenteren evaluatie oefeningen

Slide27: 

Dank voor de aandacht en succes

authorStream Live Help