День хрещення Київської Русі

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

День хрещення Київської Русі православні українці відзначають 28 липня ¬- у день пам’яті великого князя Володимира. З нагоди 1030 річниці цього значущого для всіх українців свята Добропільська Центральна міська бібліотека презентує віртуальну виставку «Свято, дароване богом».

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Віртуальна виставка до 1030 річниці Хрещення Київської Русі «Свято, дароване богом»

Презентация PowerPoint:

Шановні читачі, пропонуємо переглянути віртуальну виставку, присвячену темі Хрещення Русі – процесу прийняття і поширення християнства на землях Київської Русі.

Презентация PowerPoint:

День Хре́щення Ки́ївської Русі́ — Украї́ни — державна пам'ятна дата в Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Презентация PowerPoint:

В ХІ-ХІІ століттях на християнську тематику писали багато творів. Література загалом була переважно церковною , і саме християнству ми певною мірою маємо бути зобов’язані розвитком літератури та освіти. Серед найвідоміших літературних творів теоретиків київського християнства – " Повість временних літ" та "Києво-Печерський патерик". Про християнство в Київській Русі писали й європейські автори. Дуже популярними й повчальними у той період вважалися різноманітні житія святих , які теж формували побутову християнську традицію.

Презентация PowerPoint:

Це видання присвячено Аліпію – монаху, який жив та творив у Києво-Печерському монастирі, і відомий нам як геній-маляр та перший іконописець Київської Русі. Горовий А. В. Перший іконописець Київської Русі - Аліпій / А. В. Горовий. – К.: Наш час, 2008. – 140 с. – (Сер. «Невідома Україна»)

Презентация PowerPoint:

Кукушкин, Л. С. Возникновение и распространение христианства в Киевской Р уси. Упадок Киева как центра Руси / Л.С. Кукушкин // Украинская православная энциклопедия: в 3 ч. – К.: Фолио, 2013. – Р. 1. Ч. 2 – С. 431 – 507. Енциклопедія містить основні відомості про православ'я на Україні, про історію Київського патріархату Української православної церкви. Окремі статті присвячені видатним архітекторам, церковним вченим, педагогам, письменникам.

Презентация PowerPoint:

Кислашко, О.П. Х рещення Руси-України к нязем Володимиром. ЇЇ перші святі /О.П. Кислашко// Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених. – К.: Грамота, 2008. – Р. 3 – С. 38 – 88. – (Сер. «Духовна грамота»). Хрещення Руси-України князем Володимиром. ЇЇ перші святі

Презентация PowerPoint:

Борисова, З . О. Християнство: виникнення і загальні принципи віровчення / З.О. Борисова // Основи релігієзнавства: Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – Р. 7. – С. 107 – 128. Соціальні, політичні та культурні передумови хрещення Русі Русь: від варварського народу до держави (середина – друга половина Х ст.) (А. Плахонін) / Упоряд. Галушко К. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – С. 258 – 282. Русь: від варварського народу до держави . Київська Русь / За ред. Темка Г.Д . Тупчієнка Л.С. // Історія України: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – Р. 3.1. – С. 43 – 45. – (Альма-матер) Хрещення Русі та його історичне значення

Презентация PowerPoint:

Мирончук В . Д., Ігошкін Г.С. Первіснообщинний лад на території України. Київська Русь / В.Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін // Історія України: Навч. п осіб. – К.: МАУП, 2002. – Р. 1. – С. 14 -16. Правління Володимира (980-1015 рр.), реформи . З прийняттям християнства на Русі поширилася писемність. Володимир закладав школи, будував церкви спершу в Києві, а згодом і в інших містах.

Презентация PowerPoint:

Кормич Л . І., Багацький В . В . Давньоруське суспільство в ІХ-ХІІ століттях / Л.І. Кормич В.В. Багацький // Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: навчальний посібник. – Х.: ООО «Одіссей», 2001. – Т. 3. – С. 78 – 93. Утвердження Русі. Володимир Великий. Введення християнства Грушевський, М . С . Володимир І Ярослав. Християнство на Україні / М. С. Грушевський // Як жив український народ. Для серед. та ст. шк. віку / [ Вступ. слово В.О. Шевчука ] ; Худож. О.В. Штанко. – К.: Веселка, 1999. – Р. 4. – С. 26 – 34.: іл. Ця унікальна книга містить невмирущі сторінки нашої історії та портрети державних діячів часів Київської Русі.

Презентация PowerPoint:

Володимир / В. І. Гусєв (кер.кол.авт.), В . П.Дрожкін , Ю . О.Калінцев , О . Г.Сокирко , В. І.Червінський // Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. Довід.вид. - К.: Вища шк., 2002. – С. 25 – 29. Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль в історичному розвитку України.

Презентация PowerPoint:

К нижкові видання, використані в віртуальній виставці, можна переглянути в читальному залі Добропільської Центральної міської бібліотеки. Відділ обслуговування.

authorStream Live Help