So sanh dau cham

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÝnh chµo c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o! Th©n mÕn chµo c¸c em! GVTH: LÊ KIM HẠNH

Slide 2: 

Tìm các hình ảnh được so sánh với nhau trong các câu sau: Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như một cánh diều. Em hãy nêu một câu văn hoặc câu thơ có hình ảnh so sánh. Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Luyện từ và câu So sánh - Dấu chấm Thứ tư , ngày 20 tháng 10 năm 2010

Slide 4: 

Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. (Nguyễn Viết Bình) a.Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b.Qua sự so sánh trên,em hình dung được tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ? Bài 1: Đọc đọan thơ sau và trả lời câu hỏi : - tiếng thác, tiếng gió. rất to,rất vang động. Tiếng mưa tiếng thác trận gió

Slide 5: 

Gió thổi mạnh Thác nước

Slide 6: 

Các từ chỉ các sự vật được so sánh ở trong BT1 đều là những từ gợi tả âm thanh. Đó chính là phép so sánh mới: So sánh âm thanh với âm thanh. Tiếng “như ”là từ chỉ sự so sánh ngang bằng.

2.Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : : 

2.Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. (Nguyễn Trãi) b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. (Hồ Chí Minh) C. Mỗi lúc , tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng . Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là , cây vẹt rụng trụi gần hết lá .

Slide 8: 

Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 Tiếng suối chảy Tiếng suối trong Tiếng chim kêu Tiếng hát xa Tiếng đàn Tiếng xóc những rổ tiền đồng như như như a. Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. (Nguyễn Trãi) b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. (Hồ Chí Minh) C. Mỗi lúc , tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng . Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là , cây vẹt rụng trụi gần hết lá .

Slide 9: 

Những âm thanh được so sánh với nhau ở trong BT2 và các từ chỉ các sự vật được so sánh ở trong BT1 đều là những từ gợi tả âm thanh. Đó chính là phép so sánh : âm thanh với âm thanh. - Tiếng “như ”là từ chỉ sự so sánh ngang bằng.

Slide 10: 

Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm. Theo Tô Hoài Bài 3 : Ngắt đọan văn dưới đây thành 5 câu và ghép lại cho đúng chính tả : Trên nương, mỗi người một việc . Người lớn thì đánh trâu ra cày . Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô . Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá . Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm. Theo Tô Hoài

Slide 11: 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o Vµ c¸c em häc sinh

authorStream Live Help