hd sx cua nguoi dan nb

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn Địa Lí Lớp 4 GV: Trần Thị Nghi Trường TH Hạnh Phước

Bài cũ : 

Bài cũ 1) Người dân sống ở đồng bằng Nam Bộ thuộc những dân tộc nào ?  Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là : Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. Họ cùng nhau lập ấp khai khẩn đất đai . 2) Lễ hội của người dân nhằm mục đích gì?  Người dân thường tổ chức các lễ hội để cầu được mùa và những điều may mắn trong cuộc sống.

Bài cũ : 

 Lễ hội Bà Chúa Xứ, hội xuân núi Bà, lễ cúng Trăng, lễ tế thần cá Ông… 3) Kể tên một số lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ. Bài cũ

Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2009 : 

Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2009 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1) Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước

Slide 6: 

 Đồng bằng Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước ?  Đồng bằng có diện tích lớn nhất cả nước.  Đất phù sa màu mỡ.  Khí hậu nóng ẩm.  Người dân cần cù lao động.  Lúa gạo, trái cây ở đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở những đâu ?  Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã được xuất khẩu và cung cấp cho nhiều nơi trong nước.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2009 : 

Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2009 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1) Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước - Đồng bằng có diện tích lớn nhất cả nước. - Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. - Người dân cần cù lao động. - Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã được xuất khẩu và cung cấp cho nhiều nơi trong nước.

Slide 9: 

Kể tên thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu của đồng bằng Nam Bộ

Slide 10: 

Gặt lúa

Slide 11: 

Tuốt lúa

Slide 12: 

Phơi thóc

Slide 13: 

Xay xát gạo và đóng bao

Slide 14: 

Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu

Slide 15: 

Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu Xuất khẩu Xay xát gạo và đóng bao Gặt lúa Phơi thóc Tuốt lúa

 Em hãy kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ . : 

 Em hãy kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ .  Chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, xoài, thanh long, cam, quýt, bưởi, mận, ổi, vú sữa, nhãn,…

Slide 18: 

Thứ sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2009 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1) Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước 2) Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thuỷ sản nhất cả nước

Slide 19: 

Nêu đặc điểm về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ . Sông ngòi, kênh rạch dày đặc và chằng chịt . Đặc điểm mạng lưới sông ngòi có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất của người dân Nam Bộ ? Người dân đồng bằng sẽ phát triển nghề nuôi và đánh bắt thuỷ sản .

Thảo luận nhóm : 

Thảo luận nhóm Kể tên một số loại thuỷ sản được nuôi nhiều ở đây. Thuỷ , hải sản của đồng bằng được tiêu thụ ở những đâu ? Kể tên một số loại hải sản được đánh bắt nhiều ở đây. Mực, tôm hùm, cua, cá, sò, ốc, …... Cá tra, Cá ba-sa, tôm sú, ….. Thuỷ , hải sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới.

Slide 22: 

Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2009 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 2) Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thuỷ sản nhất cả nước - Là vùng có sản lượng thuỷ, hải sản lớn nhất cả nước với nhiều loại cá, tôm và các hải sản khác. - Thuỷ,hải sản được tiêu thụ nhiều nơi trong nước và trên thế giới .

Slide 23: 

 Hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước.  Lúa gạo, trái cây, thuỷ sản được tiêu thụ ở những nơi nào ?

Slide 24: 

Nhờ có thiên nhiên ưu đãi , người dân cần cù lao động , đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo , trái cây lớn nhất cả nước . Các sản phẩm đó được đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Thứ sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2009 Địa lí Hoạt động sản xuất của ngườidân ở đồng bằng Nam Bộ

Trò chơi “Nhìn nhanh nói khẽ” : 

Trò chơi “Nhìn nhanh nói khẽ” Loại trái cây nào không có ở đồng bằng Nam Bộ ? Chôm Chôm Xoài Đào Dâu tây Lê Vải thiều Sầu riêng Na Thanh long Nho Mít Măng cụt

Dặn dò : 

Dặn dò Xem trước bài “ Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ ( tiếp theo ) trang 124-125-126 . Quan sát tranh và tập trả lời câu hỏi.

Phóng sự : 

Phóng sự

authorStream Live Help