Bang nhan 8

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn Toán Lớp Ba THAO GIẢNG BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Bài toán: Lớp 3A trồng 13 cây bàng, lớp 3B trồng số cây bàng gấp đôi lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây bàng? Số cây bàng lớp 3B trồng là: 13 x 2 = 26 (cây) Lớp 3A: Lớp 3B: ? cây 13 cây Tóm tắt: Bài giải: Số cây bàng cả hai lớp trồng là: 13 + 26 = 39 (cây) Đáp số: 39 cây bàng

Slide 3: 

Tóan BẢNG NHÂN 8 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 4: 

Bảng nhân 8 8 được lấy 1 lần, ta viết: 8 x 1 = 8 8 được lấy 2 lần, ta có: 8 x 2 = 8 x 2 = 16 8 được lấy 3 lần, ta có: 8 x 3 = 8 x 3 = 24 8 + 8 = 16 8 + 8 + 8 = 24 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010 Tóan Hay 8 x 2 = 16 Hay 8 x 3 = 24

Slide 5: 

8 x 3 = 8 x 2 + 8 = 16 + 8 = 24 8 x 4 = 32 8 x 4 = 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32 8 x 5 = 40 8 x 5 = 8 x 4 + 8 = 32 + 8 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 8 x 10 = 8 x 6 = 8 x 5 + 8 = 40 + 8 = 48 56 80 8 x 8 = 8 x 7 = 8 x 6 + 8 = 48 + 8 = 56 64 8 x 9 = 8 x 8 = 8 x 7 + 8 = 56 + 8 = 64 72 8 x 9 = 8 x 8 + 8 = 64 + 8 = 72 8 x 10 = 8 x 9 + 8 = 72 + 8 = 80 Bài: Bảng nhân 8 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 6: 

x 1 = 8 8 x 2 = 16 x 3 = 24 8 x 4 = 32 x 5 = 40 8 x 6 = 48 x 7 = 56 8 x 8 = 64 x 9 = 72 8 x 10 = 80 Bài: Bảng nhân 8 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 7: 

Bài: Bảng nhân 8 x 1 = 8 x 2 = x 3 = 8 x 4 = x 5 = 8 x 6 = x 7 = 8 x 8 = x 9 = 8 x 10 = Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 8: 

Bài 1: Tính nhẩm 8 x 3 = 8 x 5 = 8 x 8 = 24 40 64 8 x 2 = 8 x 6 = 8 x 10 = 8 x 4 = 8 x 7 = 8 x 9 = 16 48 80 32 56 72 0 x 8 = 8 x 0 = 8 x 1 = 8 0 0 Bài: Bảng nhân 8 Luyện tập: Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 9: 

Luyện tập: Bài 2: Mỗi can có 8 lít dầu . Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: 1 can : 8 l 8 lít 8 lít 8 lít 8 lít 8 lít 8 lít 8 lít 6 can : ? l Bài: Bảng nhân 8 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 10: 

Bài giải: Số lít dầu trong 6 can là : 8 x 6 = 48 (l) Đáp số: 48 l dầu Tóm tắt: 1 can : 8 l 6 can : ? l Bài: Bảng nhân 8 Luyện tập: Bài 2: Mỗi can có 8 lít dầu . Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 11: 

Bài 3: Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống: 24 32 48 64 80 56 Bài: Bảng nhân 8 Luyện tập: Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 12: 

Củng cố: 8 x 6 = 6 x 5 = 7 x 4 = 48 30 28 8 x 3 = 5 x 6 = 6 x 9 = 8 x 8 = 4 x 4 = 3 x 7 = 24 30 54 64 16 21 8 x 2 = 2 x 10 = 5 x 8 = 40 16 20 Bài: Bảng nhân 8 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 13: 

Dặn dò : Về nhà xem lại bài và học thuộc bảng nhân 8 Làm lại bài 2 vào vở Chuẩn bi:bài “Luyện tập”trang 54 SGK Bài: Bảng nhân 8 Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Slide 14: 

Chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và hạnh phúc Chúc các em thành công trong học tập

authorStream Live Help