tho con khong van loi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH BÉ YÊU Đề tài: Thỏ con không vâng lời Độ tuổi: 24-36 tháng

Slide 7: 

Trò chơi: Thi tìm thức ăn cho thỏ

Slide 8: 

KẾT THÚC TIẾT HỌC

authorStream Live Help