tho ao lang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

THƠ: AO LÀNG THU HÀ

Slide 2: 

Bài thơ: Ao làng

Slide 3: 

Những chú chẫu chuộc – Ngồi trên lá sen

Slide 4: 

Những cô ếch xanh – Ngồi trên lá súng

Slide 5: 

Cả dàn nhạc trống – Khua gõ tưng bừng

Slide 6: 

Săn sắt diễu hành – Khoe cờ ngũ sắc

Slide 7: 

Cá rô, cá diếc – Khiêu vũ lao xao

Slide 8: 

Tít tận trời cao – Trăng sao ngó xuống

Slide 9: 

Ngó xuống chẫu chuộc – Trên tàu lá sen

Slide 10: 

ĐÀM THOẠI TRÍCH DẪN &

Slide 11: 

1. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? 2. Do ai sáng tác?

Slide 12: 

Bài thơ: Ao làng. Do nhà thơ Nguyễn Thị Thanh sáng tác

Slide 13: 

Con gì ngồi trên lá sen?

Slide 14: 

Những chú chẫu chuộc – Ngồi trên lá sen

Slide 15: 

Con gì ngồi trên lá súng?

Slide 16: 

Những cô ếch xanh – Ngồi trên lá súng

Slide 17: 

Cả dàn nhạc trống – Khua gõ tưng bừng

Slide 18: 

Săn sắt, cá rô, cá diếc thì làm những gì?

Slide 19: 

Săn sắt diễu hành – Khoe cờ ngũ sắc

Slide 20: 

Cá rô, cá diếc – Khiêu vũ lao xao

Slide 21: 

Tít tận trời cao – Trăng sao ngó xuống

Slide 22: 

Tít trên trời cao, trăng sao ngó xuống thấy ai?

Slide 23: 

Tít tận trời cao – Trăng sao ngó xuống

Slide 24: 

Ngó xuống chẫu chuộc – Trên tàu lá sen

authorStream Live Help