Tao hinh ngoi nha

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đề tài PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM HÀ TRƯỜNG MẦM NON II Vẽ: Ngôi nhà của bé Giáo viên: Phạm Thị Oanh Năm học 2009 - 2010

Slide 2: 

Mu: 1. Kiến thức: Trẻ biết ghép các hình thành một ngôi nhà 2. Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng vẽ và biết tô màu 3. Giáo dục: Trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình

Slide 3: 

Chuaån bò: Vở tập vẽ của trẻ Bút chì Bút màu Tranh mẫu của cô Máy chiếu

Chúng ta hãy cùng xem bạn nào vẽ đẹp hơn : 

Chúng ta hãy cùng xem bạn nào vẽ đẹp hơn Cơ chúc các con thật vui

authorStream Live Help