Son Tinh Thuy Tinh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ GIỜ Phát triển ngôn ngữ (Văn học) Bài: Sơn Tinh - Thuỷ Tinh Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên xung quanh bé Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi C Trường MN Phan Thiết thị xã Tuyên Quang Tỉnh Tuyên Quang

Slide 2: 

1. Mục đích yêu cầu - Trẻ biết lắng nghe và bộc lộ cảm xỳc cỏ nhõn tự nhiờn. Phỏt triển ngụn ngữ mạch lạc cho trẻ, rốn trẻ núi đủ cõu, biết đặt cõu đủ thành phần chủ vị..Phỏt triển khả năng sỏng tạo phỏn đoỏ tưởng tượng của trẻ. Phỏt triển khả năng ghi nhớ nội dung cõu chuyện. - Trẻ nhớ tờn truyện: “ Sơn Tinh Thuỷ Tinh” Trẻ biết tờn cỏc nhõn vật trong chuyện, hiểu được nội dung cõu chuyện.

Slide 3: 

- Cung cấp cho trẻ biết về một số nguồn nước phổ biến và một số hiện tượng tự nhiên. Trẻ biết tên câu chuyện, biết các nhân vật trong câu chuyện và hiểu nội dung câu chuyện. Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết được tính cách của các nhân vật trong truyện. Bước đầu biết kể lại chuyện cùng cô. - Giáo dục trẻ về ích lợi của các nguồn nước và tiết kiệm nước, không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước. Giáo dục sử dụng năng lượng điện nước tiết kiệm.

Slide 4: 

2. Chuẩn bị a. Đồ dùng + Của cô: Máy vi tính, máy chiếu, giáo án điện tử. 01 bộ tranh truyện. Rối dẹt hình các nhân vật trong câu chuyện, sa bàn. + Của trẻ: Giấy, bút màu.

Slide 5: 

b. Hệ thống câu hỏi đàm thoại c. Nội dung tích hợp Âm nhạc: Cho tôi đi làm mưa với. MTXQ: Trò chuyện về nước và các hiện tượng tự nhiên. - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Slide 6: 

3. Hình thức tổ chức * Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ hát bài: “ Cho tôi đi làm mưa với” và trò chuyện về nội dung bài hát

Slide 7: 

* Hoạt động 2: Truyện: “ Sơn Tinh Thuỷ Tinh” Cô kể chuyện lần 1 với sa bàn. Kể xong cô hỏi trẻ tên câu chuyện. Cô giảng nội dung qua tranh. Cụ giảng cho trẻ hiểu thế nào là: “Rùng rợn”.Nghĩa là một sự việc ghê gớm làm cho mọi người cảm thấy rất sợ hãi.

Slide 9: 

Cô kể chuyện lần 2 với máy tính.

Slide 14: 

Đàm thoại: + Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? + Vua Hùng muốn chọn chàng rể như thế nào?

Slide 16: 

+ Sơn Tinh có tài gì? Thuỷ Tinh có tài gì?

Slide 18: 

+ Hai người đều giỏi nên vua hùng đã phán điều gì? + Sáng ngày hôm sau ai là người đến trước? Sơn Tinh đã mang lễ vật gì đến? + Vì sao Thuỷ Tinh không lấy được vợ? Thuỷ Tinh đã làm gì?

Slide 20: 

+ Thuỷ Tinh có đánh thắng được Sơn Tinh không? Vì sao? + Câu chuyện giải thích cho hiện tượng tự nhiên nào? + Cháu yêu nhân vật nào? Vì sao?

Slide 22: 

=> Giáo dục trẻ phải luôn khiêm tốn, bình tĩnh và dũng cảm như chàng Sơn Tinh - Giáo dục trẻ về ích lợi của các nguồn nước và tiết kiệm nước, không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước. Giáo dục sử dụng năng lượng điện nước tiết kiệm.

Slide 24: 

- Cô kể chuyện lần 3 với tranh. Khuyến khích trẻ kể cùng cô. Hoạt động 3: Luyện tập - Trò chơi 1: Tìm chữ cái đã học trong tên nhân vật

Slide 25: 

V u a H ù n g V ư ơ n g 1 8

Slide 26: 

S ơ n T i n h T h ủ y T i n h

Slide 27: 

Trò chơi chuyển tiếp: Vẽ mưa Cô cho trẻ về các góc vẽ mưa

authorStream Live Help