Tho Hoa no

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 4: 

Bài thơ :Hoa Nở

Slide 5: 

Hoa cà tim tím

Slide 6: 

Hoa hụê trắng tinh

Slide 7: 

Hoa nhài xinh xinh

Slide 8: 

Đua nhau cùng nở

Slide 9: 

TC: Hoa gi biến mất

Slide 11: 

Cô và trẻ đọc bài thơ :Hoa nở Hoa ca tim tím Hoa huệ trắng tinh Hoa nhai xinh xinh Dua nhau cung no

Slide 12: 

KÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ KẾT THÚC TIẾT HỌC

authorStream Live Help