to hon nho hon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

SO SÁNH ĐỘ LỚN CỦA 2 ĐỐI TƯỢNG : 

SO SÁNH ĐỘ LỚN CỦA 2 ĐỐI TƯỢNG 1 SỐ TRÒ CHƠI Dành cho trẻ lớp 3 – 4 tuổi Thực hiện: Đào Thị Minh Châm Trường MG 2/4 Cam Ranh – Khánh Hoà CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT

Slide 2: 

Đố Bé quả cam nào nhỏ hơn ?

Slide 3: 

Bé xem chiếc lá nào to hơn ?

Slide 4: 

Đố Bé bông hoa nào nhỏ hơn ?

Slide 5: 

Bé thử đoán xem quả táo nào to hơn ?

authorStream Live Help