Truyen Qua Trung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

QUẢ TRỨNG Đào Thị Minh Châm Trường Mẫu giáo 2/4 Cam Ranh – Khánh Hòa CÂU CHUYỆN (Dành cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi)

Slide 2: 

Có một quả trứng bị đánh rơi trên bờ cỏ Một lúc sau Gà Trống đi đến và nhìn thấy

Slide 4: 

Ò ó o Quả gì to to ?

Slide 5: 

Lợn Con cũng đi đến Ụt à ụt ịt ! Trứng gà , trứng vịt !

Slide 6: 

Quả trứng lúc lắc, lúc lắc…

Slide 7: 

Quả trứng lúc lắc, lúc lắc…

Slide 8: 

Quả trứng lúc lắc, lúc lắc…

Slide 9: 

Quả trứng lúc lắc, lúc lắc…

Slide 10: 

Rồi vỡ đến “tách”…Một chú vịt con chui ra Vít vít ! Vít vít !

Slide 11: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt Ụt à ụt ịt ! Chào mừng chú Vịt

Slide 12: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt Ò ó o Mừng Vịt con !

Slide 13: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 14: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 15: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 16: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 17: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 18: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 19: 

Gà Trống và Lợn Con cùng chào mừng Vịt

Slide 29: 

Hãy tìm nhà giúp tôi !

Slide 30: 

Sai Rồi

Slide 31: 

Sai Rồi

Slide 32: 

Đúng Rồi !

Slide 33: 

Đố bạn tôi thích sống ở đâu ?

Slide 34: 

Sai rồi !

Slide 35: 

Sai rồi !

Slide 36: 

Đúng rồi !

Slide 37: 

Hãy tìm nhà giúp tôi !

Slide 38: 

Sai rồi !

Slide 39: 

Sai rồi !

Slide 40: 

Đúng rồi !

Slide 41: 

HẾT XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC BẠN !

authorStream Live Help