tro choi dan gian

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Dành cho trẻ em BÉ VỚI TRÒ CHƠI DÂN GIAN GV: Đào Thị Minh Châm Trường Mẫu giáo 2/4 Cam Ranh – Khánh Hòa

Slide 3: 

1 Bịt mắt bắt dê

Slide 6: 

2

Slide 7: 

Kéo co (với dây)

Slide 8: 

Kéo co (tay không)

Slide 10: 

chi chi chành chành

Slide 12: 

* Các con vừa được làm quen với những trò chơi dân gian nào ?

Slide 13: 

* Ngoài những trò chơi dân gian trên, còn nhiều trò chơi dân gian dành cho trẻ em như :

Slide 14: 

Ô ăn quan

Slide 15: 

nào mình cùng chơi nhé !

authorStream Live Help