qua ngon qua ngot

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: QUẢ NGON QUẢ NGỌT Lứa tuổi : 3-4 tuổi

Slide 10: 

Ăn Quả Bé ăn nhiều quả Người khỏe mạnh ra Bé ăn quả na Càng thêm rắn chắc Bé ăn quả mận Da dẻ hồng hào Bé ăn quả đào Sạch răng sạch lưỡi Bé ăn quả bưởi Nhiều sinh tố C Bé ăn quả lê Càng thêm man mát Bé ăn nhiều quả Bé ăn nhiều vào Khỏe mạnh, hồng hào Chăm ngoan học giỏi ( Hồng Thu )

Slide 11: 

Bé ăn quả Na Càng thêm rắn chắc

Slide 12: 

Bé ăn qủa mận Da dẻ hồng hào

Slide 13: 

Bé ăn quả bưởi Nhiều sinh tố C

Slide 14: 

Bé ăn quả lê Càng thêm man mát

Slide 15: 

Dạy thơ

Slide 16: 

Trò chơi: Gánh quả

Slide 17: 

Trò chơi Bé nào thông minh

authorStream Live Help