Cu cai trang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRUYỆN: CỦ CẢI TRẮNG

Slide 3: 

ÔI ,Ở ĐÂY CÓ HAI CỦ CẢI TRẮNG, MÌNH MỚI MAY MẮN LÀM SAO ! tr¾ng ngon

Slide 7: 

ôI củ cải ở đâu mà ngon thế nhỉ ? Trời lạnh thế này, chăc hươu con chẳng có gì để ăn cả, ta phải mang cho hươu con mới được!

Slide 9: 

Trời lạnh thế này chắc thỏ con không có gị để ăn, mình phảI mang củ cải trắng này cho thỏ con mới được

Slide 11: 

Ôi sao củ cải trắng lại ở đây nhỉ?

Slide 13: 

TRUYỆN: CỦ CẢI TRẮNG

authorStream Live Help