chuyen Ngoi nha mau vang vui ve

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GD- ĐT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN TRƯỜNG MN 17/10 CHUYỆN NGÔI NHÀ MÀU VÀNG VUI VẺ ĐỘ TUỔI : 24 – 36 THÁNG Giáo viên : Bùi Thị Thanh Thủy Lớp : 2 tuổi A

authorStream Live Help