Xe lu và xe ca

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Lĩnh vực phát triễn ngôn ngữ Hoạt động: Làm quen văn học Truyện: xe lu và xe ca. Giáo viên:Nguyễn thị lan. Lớp 3 tuổi A1.

Slide 2: 

HOẠT ĐỘNG 1 Hát bài: Em tập lái ô tô.

Slide 5: 

Cô kể lần 1: Câu truyện xe lu và xe ca.

Slide 6: 

Cô kể lần 2: Truyện xe lu và xe ca.

Slide 7: 

ĐÀM THOẠI GIẢNG GIẢI NỘI DUNG

Slide 8: 

Lần 3: Cho trẻ xem phim .

Slide 9: 

` XE LU VÀ XE CA CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI

Slide 10: 

CHÚC CÁC BÉ CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

authorStream Live Help