Truyen de con nhanh tri

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Truyện : Dê con nhanh trí Lớp :4 tuổi Thời gian : 20-25 phút Giáo viên thực hiện : ngô thị thanh Làm Quen Với Văn Học CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN

Slide 2: 

Mục Đích Yêu Cầu -Trẻ hiểu nội dung câu truyện , biết tên nhân vật và biết tính cách nhân vật . -trẻ hiểu nội dung câu truyện . -trẻ nhận ra người thân bằng những đặc điểm riêng . -giáo dục trẻ biết cảnh giác trước những người sấu . Biết ngoan ngoãn , vâng lời bố mẹ ..

Slide 3: 

CHUẨN BỊ + TRANH VỀ CÂU TRUYỆN” DÊ CON NHANH TRÍ”. .BÀI HÁT : ĐÔI BÀN TAY + MÁY CHIẾU -HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ĐÀM THOẠI .

Slide 4: 

Bài hát : Đôi bàn tay

Slide 5: 

TRUYỆN : DÊ ĐEN NHANH TRÍ

Slide 9: 

Tạm biệt các bé. Chăm ngoan học giỏi. Chúc các bé

authorStream Live Help