Them bot tao nhom 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

phòng gd- đt thành phố vinh trường mầm non nghi liên giáo án Phát triển nhận thức Độ tuổi: Mẫu giáo nhỡ giáo viên: Ngô Thị Kim Cúc Thêm, bớt tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 3 MÔN: LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài:

Slide 2: 

Tiến hành:* Hoạt động 1: Ôn số lượng 3* Hoạt động 2: So sánh thêm, bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3

Slide 3: 

3

Slide 4: 

* Hoạt động 3: Luyện tập- củng cố - Trò chơi 1: gắn thêm hoặc bớt đi những đồ dùng sao cho tương ứng với chữ số.

Slide 6: 

3 3

Slide 7: 

2

Slide 8: 

1

Slide 9: 

CHÀO TẠM BIỆT CÁC CÔ GIÁO xin chào và hẹn gặp lại TRƯỜNG MẦM NON NGHI LIÊN Lớp: Mẫu giáo nhỡ 4C

authorStream Live Help