tach gop trong Pv 6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ GIỜ LÀM QUEN VỚI TOÁN Tách gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 6 Chủ đề: Bé lớn lên từng ngày Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp: Mẫu giáo lớn C1 Trường Mầm Non Phan Thiết – TP Tuyên Quang

Slide 2: 

1. Mục đích yêu cầu Phát triển cho trẻ tư duy logíc , óc phán đoán và khả năng phân tích tổng hợp . Trẻ nhận biết các nhóm trong phạm vi 6. Tạo nhóm có số lượng 6. Trẻ biết tách gộp 2 nhóm tạo thành nhóm có số lượng 6 90% trẻ thực hiện được yêu cầu. Giáo dục trẻ biết làm như thế nào để có 1 cơ thể khoẻ mạnh. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Slide 3: 

2. Chuẩn bị a. Đồ dùng của cô Giáo án điện tử, b. Đồ dùng của trẻ 6 ngôi sao nhỏ, 6 khuy nhỏ, các thẻ số từ 1 – 6 Xung quanh lớp có các nhóm đồ chơi có số lượng là 6 xếp tuỳ ý c. Hệ thống câu hỏi đàm thoại d. Nội dung tích hợp Bài hát: Niềm vui gia đình Tích hợp: Tạo hình

Slide 4: 

3. Hình thức tổ chức Hoạt động 1: Xem đoạn phim và trò chuyện về nội dung chủ đề: “Bé lớn lên từng ngày”

Slide 5: 

Hoạt động1: Luyện tập nhận biết số lượng trong phạm vi 6, nhận biết số 6 Cô bày các nhóm thực phẩm xung quanh lớp và cho trẻ đếm

Slide 6: 

Hoạt động 2 Tách - Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm - Cô cho trẻ tách gộp theo nhóm 2 trẻ với 6 con cá. - Cô cho trẻ tách gộp theo nhóm 3 trẻ với 6 con cá.

Slide 7: 

Hoạt động 3: Cô cho trẻ cùng tách gộp với cô và nêu kết quả.

Slide 8: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Slide 9: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Slide 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Slide 11: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Slide 12: 

2 6 7 1 3 4 5 8 9 10

Slide 13: 

2 6 7 1 3 4 5 8 9 10

Slide 14: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 15: 

Sơ đồ tách gộp 2 nhóm 5 1 2 3 4 3

Slide 16: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 17: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 18: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 19: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 20: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 21: 

3 5 1 2 4 6 7 8 9 10

Slide 22: 

Sơ đồ tách gộp 3 nhóm 1 1 1 2 2 2 4 2 3

Slide 23: 

Hoạt động 4 Luyện tập Tách - Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm - Cô cho trẻ tách gộp theo nhóm 2 trẻ với 6 con cá. - Cô cho trẻ tách gộp theo nhóm 3 trẻ với 6 con cá.

Slide 24: 

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CHÚC CÁC BÉ NGOAN VÀ HỌC GIỎI

authorStream Live Help