Su tich khoai lang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đề tài: Làm quen với văn học TRUYỆN: SỰ TÍCH CÂY KHOAI LANG Loại tiết : Trẻ chưa biết !

Slide 2: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé…

Slide 3: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan Thế là Bà sắp được ăn cơm trắng rồi

Slide 4: 

Ta cho con một điều ước. Con hãy ước đi !!! Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 5: 

Con chỉ mong Bà của con không bị đói! Bà con già yếu lắm rồi Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 6: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 7: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 8: 

Củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu !? Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 9: 

Vậy thì Bà tiên thương người nghèo chúng ta đấy Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 10: 

Chắc hẳn đây là cây quý Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 11: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 12: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 14: 

Đề tài: Làm quen với văn học Chào mừng các cô giáo về dự kiến tập !!! TRUYỆN: SỰ TÍCH CÂY KHOAI LANG Loại hình: Trẻ chưa biết !

Slide 15: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé…

Slide 16: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan Thế là Bà sắp được ăn cơm trắng rồi

Slide 17: 

Ta cho con một điều ước. Con hãy ước đi !!! Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 18: 

Con chỉ mong Bà của con không bị đói! Bà con già yếu lắm rồi Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 19: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 20: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 21: 

Củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu !? Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 22: 

Vậy thì Bà tiên thương người nghèo chúng ta đấy Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 23: 

Chắc hẳn đây là cây quý Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 24: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Slide 25: 

Trường mần non bán công Dương Xá Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

authorStream Live Help