lam quen chu b

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

thế giới động vật Làm quen nhúm chữ b,d,đ Chủ điểm NĂM HỌC 2009 -20010 Chào mừng các cô đến với lớp 5 tuổi A Trường mầm non Phong Khe

Slide 2: 

chương trình vui cùng chữ cái

Slide 3: 

hát bài: đàn gà con phần 1: giao lưu

Slide 4: 

phần 2 nhận biết và phát âm cùng chữ cái cô đọc câu đố

Slide 5: 

Con bò Con bò Con bò

Slide 6: 

c o n b o

Slide 7: 

b

Slide 8: 

b I I I

Slide 9: 

B b

Slide 10: 

Trong rổ các con cũng có chữ cái b vừa học tìm nhanh giúp cô chữ b đọc to nào

Slide 11: 

Xung quanh lớp và dưới bức tranh có chữ cái b tìm đọc giúp cô nào

Slide 13: 

Con dê Con dê

Slide 14: 

c o n d ê d

Slide 15: 

d

Slide 16: 

d

Slide 17: 

D d

Slide 18: 

Trong rổ các con cũng có chữ cái d vừa học tìm nhanh giúp cô chữ b đọc to nào

Slide 19: 

Xung quanh lớp và dưới bức tranh có từ có chữ cái d tìm đọc giúp cô nào

Slide 20: 

b d so sánh

Slide 21: 

Lạc đà

Slide 22: 

l a c đ a

Slide 23: 

d

Slide 24: 

đ

Slide 25: 

đ

Slide 26: 

đ

Slide 27: 

Đ d

Slide 28: 

Trong rổ các con cũng có chữ cái đ vừa học tìm nhanh giúp cô chữ đ đọc to nào

Slide 29: 

Xung quanh lớp cũng có chữ cái đ vừa học tìm nhanh giúp cô chữ đ đọc to nào

Slide 30: 

đ d so sánh

Slide 31: 

đ d

Slide 32: 

đ d

Slide 33: 

b d đ

Slide 34: 

phần 3 trò chơi với chữ cái

Slide 35: 

chiếc nón kỳ diệu

Slide 37: 

Cặp đôi ăn ý

Slide 38: 

đuổi hình bắt chữ siêu tốc

Slide 39: 

Con bướm

Slide 40: 

Con bướm

Slide 41: 

Con đà điểu

Slide 42: 

Con đà điểu

Slide 43: 

Con diều hâu

Slide 44: 

Con diều hâu

Slide 45: 

KÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ KẾT THÚC TIẾT HỌC hát con chuồn chuồn chương trình vui cùng chữ cái

authorStream Live Help