Dong vat song trong rung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Giáo án LQMTXQ Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA PHƯƠNG 1

Slide 2: 

Động vật sống trong rừng Đề tài

Câu đố : 

Câu đố “Con vỏi con voi Cái vòi đi trước Hai chân trước đi trước, Hai chân sau đi sau Còn cái đuôi Tôi xin kể hết cái chuyện con voi” ”

Slide 5: 

Con voi Con voi

Câu đố : 

Câu đố “Con gì chúa tể sơn lâm Cùng em nhảy múa trong rằm Trung thu”

Slide 8: 

con Sư tử Con sư tử

Câu đố : 

Câu đố Ngực nở bụng thon Rung rinh chiếc bờm Phi nhanh như gió” “Con gì bốn vó

Slide 11: 

Con ngựa con ngựa

Con gì : 

Con gì “Lông vằn lông vện mắt xanh Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi Thỏ nai gặp phải… hỡi ôi Muông thú khiếp sợ tôn ngôi Chúa rừng”

Slide 14: 

Con hổ

Slide 16: 

Bé hãy so sánh

Slide 17: 

Con hổ Con voi

Slide 18: 

Trò chơi:"Con gì biến mất"

Slide 20: 

Bé còn biết con vật gì

Ga : 

Ga

Slide 22: 

Con khỉ

Slide 26: 

Con sói

Slide 27: 

Trò chơi xếp hình

Slide 30: 

Trò chơi :"Tạo dáng con vật"

authorStream Live Help