Chuyen doi ban tot

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LỚP MẪU GIÁO ĐỒNG ĐỨC 2 CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ DỰ GIỜ

Slide 2: 

GIÁO ÁN LÀM QUEN VĂN HỌC CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON CHUYỆN : ĐÔI BẠN TỐT LỚP : MG NHỠ Đề tài

Slide 4: 

HOẠT ĐỘNG I: TRÒ CHUYỆN CHỦ ĐỀ

Slide 5: 

HOẠT ĐỘNG II: KỂ CHUYỆN DIỄN CẢM

Slide 6: 

HOẠT ĐỘNG III KỂ CHUYỆN THEO TRANH MINH HOẠ

Slide 14: 

KỂ CHUYỆN TRÍCH ĐOẠN

Slide 15: 

Vịt con chậm chạp gà con tỏ ra không thích và đuổi vịt con đi

Slide 17: 

Vịt con cứu gà con và hai bạn trở thành đôi bạn tốt

Slide 18: 

HOẠT ĐỘNG IV ĐÀM THOẠI

Slide 20: 

Câu chuyện cô vừa kể có tên là gì ?

Slide 21: 

Chuyện : ĐÔI BẠN TỐT Tác giả : THU THỦY SƯU TẦM

Slide 23: 

Trong câu chuyện vịt mẹ dẫn Vịt con đến gửi nhà ai ?

Slide 26: 

Khi không bới được giun gà con đã nói gì với vịt con ?

Slide 27: 

Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tớ bới một mình vậy

Slide 29: 

Theo con gà con làm như vậy đúng không ? Vì sao ?

Slide 31: 

Ai đã cứu gà con thoát nạn ?

Slide 34: 

Câu chuyện có những nhân vật nào ?

Slide 36: 

TRÒ CHƠI KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO

Slide 37: 

GIỜ HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC BÉ HỌC GIỎI CHÚC CÁC CÔ MẠNH KHỎE

authorStream Live Help