Chuyen gau con bi dau rang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC CÔ ĐẾN DỰ LỚP CHỒI 2 HỌAT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC GẤU CON BỊ ĐAU RĂNG GIÁO VIÊN: THÁI THỊ NGỌC LÀNH

Slide 3: 

NHỮNG GIÁC QUAN BÍ ẨN

Slide 22: 

CHÁU KỂ CHUYỆN CÙNG CÔ

Slide 23: 

ĐÀM THOẠI

Slide 24: 

Những bạn nào tặng quà cho gấu con nhân ngày sinh nhật? Đây là ai vậy con?

Slide 25: 

Vì sao gấu con bị đau răng?

Slide 26: 

Để răng luôn chắc khỏe,trắng sạch các con phải làm gì?

Slide 31: 

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP CHẢI RĂNG ĐÚNG CÁCH

Slide 33: 

BÉ TẬP CHẢI RĂNG

Slide 34: 

THẬT ĐÁNG YÊU

Slide 35: 

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC KÍNH CHÚC SỨC KHỎE CÁC CÔ VÀ CÁC CHÁU

authorStream Live Help