Toan so 9

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN Đề tài Chia nhóm đối tượng có số lượng 9 làm 2 phần. ( Số 9 tiết 3) LÀM QUEN VỚI TOÁN

Slide 2: 

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Kiến thức: Trẻ biết các cách chia các đối tượng làm hai phần.Đặt chữ số tương ứng vào các nhóm đối tượng 2.Kỹ năng: 3. Thái độ: Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 9

Slide 3: 

Chuẩn bị: Mỗi trẻ 9 quả táo, các số từ 1 đến 9. Các nhóm cây có số lượng trong phạm vi 9.

Slide 4: 

Trồng để làm gì ? Cây gì đây ?

Slide 5: 

Có bao nhiêu cây táo ? Muốn có 9 cây phải làm thế nào ?

Slide 6: 

Có bao nhiêu cây xanh ? Muốn có 9 cây phải làm thế nào?

Slide 7: 

Thêm bớt trong phạm vi 9

Slide 8: 

Chia 9 quả táo thành hai phần 1 8 8 Cách 1

Slide 9: 

Chia 9 quả táo thành hai phần 2 7 Cách 2

Slide 10: 

Chia 9 quả táo thành hai phần 3 6 Cách 3

Slide 11: 

Chia 9 quả táo thành hai phần 4 5 Cách 4

Chia 9 đối tượng làm 2 phần có cách cách chia sau : 

Chia 9 đối tượng làm 2 phần có cách cách chia sau Một nhóm 1 – Một nhóm 8 Một nhóm 2 – Một nhóm 7 Một nhóm 3 – một nhóm 6 Một nhóm 4 – một nhóm 5

authorStream Live Help