so 6 tiet 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY XUYÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO DUY SƠN Giáo viên: Nguyễn Thị Kim. Mẫu giáo Duy Sơn. Chủ điểm: Bản thân. Lĩnh vực Phát triển nhận thức.Toán SỐ 6. Tháng 10 năm 2010 CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MẦM NON MỚI

Slide 2: 

6

Slide 3: 

6 5 4 3

Slide 4: 

THỬ TÀI CỦA BÉ

Slide 5: 

THỜI TRANG CỦA BÉ

Slide 10: 

Bé với thời trang

Slide 11: 

NHÌN NHANH ĐOÁN ĐÚNG

authorStream Live Help