So 6 tiet 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC LÀM QUEN VỚI TOÁN Độ tuổi: 5-6 tuổi Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường mầm non Tây Hiếu Đề tài: Đếm đến 6 nhận biết các nhóm Có 6 đối tượng, nhận biết số 6

Slide 2: 

Nhận biết các nhóm có 5 đối tượng Trò chơi : Ai đếm nhanh Phần 1: Ôn đếm đến 5

Slide 3: 

6 4 3

Slide 4: 

3 4 5 6

Slide 5: 

3 4 5 6

Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng Phần 2: Đếm đến 6

Slide 7: 

5

Slide 8: 

6 5 6

Slide 9: 

6

Slide 10: 

6 6 5 4 2

Slide 11: 

Trò chơi: Ai chọn đúng

Slide 15: 

1 2 3 5 4 6

Slide 16: 

1 2 3 5 4 6

Slide 18: 

Trß ch¬i: D¸n hoa tÆng mÑ

authorStream Live Help