Lam quen chu cai aaa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LÀM QUEN CHỮ CÁI a ă â Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lụa Chủ điểm: Bản thân

Phần I : 

Phần I Làm quen chữ cái a - ă - â

Slide 3: 

Đ ô i t y a b n a

Slide 4: 

a

Slide 5: 

A a a

Tìm chữ a xung quanh lớp : 

Tìm chữ a xung quanh lớp

Slide 7: 

Đ ô i m t ă

Slide 8: 

a

Slide 9: 

Ă ă ă

Tìm chữ ă xung quanh lớp : 

Tìm chữ ă xung quanh lớp

Slide 11: 

Đ ô i c â h n

Slide 12: 

a

Slide 13: 

 a â

Tìm chữ â xung quanh lớp : 

Tìm chữ â xung quanh lớp

Phần II : 

Phần II So Sánh giống và khác nhau giữa a - ă - â

Slide 16: 

ă a â

Slide 17: 

â a ă

Phần III : 

Phần III Luyện tập – Trò chơi

Trò chơi 1 : 

Trò chơi 1 Tìm chữ theo yêu cầu của cô

Trò chơi 2 : 

Trò chơi 2 Thi đội nào nhanh

Trò chơi 3 : 

Trò chơi 3 Chiếc hộp bí ẩn

Slide 22: 

â ă a 1 2 3

Slide 23: 

XIN KÍNH CHÀO CÁC CÔ VÀ CÁC BẠN

authorStream Live Help