Con vat nuoi trong gia dinh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào Mừng các Cô thăm lớp Con Năm học: 2007- 2008 Bé yêu con vật nuôi trong gia đình LÀM QUEN MƠI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài :

Slide 3: 

Mắt mèo Tai mèo Đầu mèo Chân mèo Đuôi mèo Mình mèo Mũi mèo Miệng mèo Lông mèo

Slide 5: 

Đầu gà Mình gà Chân gà Cựa gà Đuôi gà Mào gà Mắt gà Mỏ gà Tích gà Cánh gà

Slide 6: 

Con gì cục tác cục te Đẻ ra quả trứng nó khoe trứng tròn Ấp rồi trứng nở thành con Ăn thóc béo tròn nó lại cục te Con gà mái Đố bé con gì ?

Slide 7: 

Đầu gà Mình gà Chân gà Mắt gà Đuôi gà Lông gà Mỏ gà

Slide 9: 

Đầu vịt Chân vịt Mình vịt Cổ vịt Mỏ vịt Mắt vịt Lông vịt

Slide 10: 

SO SÁNH SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC CON VẬT

Slide 11: 

Con mèo Con gà mái

Slide 12: 

Con gà trống Con vịt trống

Slide 13: 

TÌM NHÀ CHO CÁC CON VẬT

Slide 14: 

1 2 3 4 5 1 3 4 5 2

Slide 15: 

Nhà bé cĩ nuơi con vật gì ?

Slide 27: 

KÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ KẾT THÚC TIẾT HỌC

authorStream Live Help