Be vui hoc toan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 Bé vui học toán Thêm bớt nhiều hơn,ít hơn ĐẾM HÌNH

Slide 2: 

2 5 2 4 6 3 Có bao nhiêu hình tròn 4 Tặng bạn bó hoa

Slide 3: 

3 4 5 6 7 8 Có bao nhiêu hình chữ nhật Trang đầu

Slide 4: 

4 5 6 7 9 Có bao nhiêu hình tam giác 10 8 Bạn giỏi lắm tặng bạn bông hoa

Slide 5: 

5 CÓ BAO NHIÊU HÌNH VUÔNG 5 6 7 9 8 Trang đầu

Slide 6: 

6 Trang đầu Có bao nhiêu hình tròn 3 4 5 6 7 BẠN THẬT TUYỆT

Slide 7: 

7 Trang đầu 5 6 7 8 9 Có bao nhiêu hình vuông

Slide 8: 

8 Trang đầu 5 6 7 8 9 10 Có bao nhiêu hình tam giác HAY LẮM

Slide 9: 

9 Trang đầu 5 6 7 8 9 Có bao nhiêu hình vuông

Slide 10: 

10 Trang đầu Có bao nhiêu hình tam giác 2 3 6 5 4 BẠN GIỎI QUÁ

authorStream Live Help