bac gau den va 2 chu tho

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ Lứa tuổi: Mẫu giáo bé Chủ điểm: Động vật Thực hiện:– MN Bình Minh Hướng dẫn sử dụng Tranh 2 : Vào bài Tranh 3,4,5,6,7: Đọc thơ Tranh 8,9,10: Đàm thoại : 

Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ Lứa tuổi: Mẫu giáo bé Chủ điểm: Động vật Thực hiện:– MN Bình Minh Hướng dẫn sử dụng Tranh 2 : Vào bài Tranh 3,4,5,6,7: Đọc thơ Tranh 8,9,10: Đàm thoại GIÁO ÁN LÀM QUEN VĂN HỌC

NỘI DUNG : 

NỘI DUNG Mục đích: - Trẻ nhớ tên truyện và hiểu nội dung câu chuyện - Qua đó muốn GD cho trẻ biết phải thương yêu và luôn giúp đỡ người khác khi cần thiết. Chuẩn bị: - Tranh trên vi tính. - Đàn : nhạc trời sấm chớp mưa bão. - Sa bàn và biểu diễn rối trúc. - Trang phục đóng kịch của cô.

authorStream Live Help