Хромосоми, їх будова та властивості

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Хромосоми, їх роль у спадковості

У 80-х роках ХІХ ст. у ядрах еукаріотичних клітин були відкриті ниткоподібні структури, які назвали хромосомами (від грецького chroma – колір, забарвлення; soma – тіло). :

У 80-х роках ХІХ ст. у ядрах еукаріотичних клітин були відкриті ниткоподібні структури, які назвали хромосомами (від грецького chroma – колір, забарвлення; soma – тіло).

Slide3:

Основна особливість функціональних перетворень хромосом лежить у циклі компактизації – декомпактизації.

Slide4:

Метафазна хромосома складається з двох сестринських хроматид, які з’єднані між собою в області первинної перетяжки – центромери

Slide5:

Центромера Сестринські хроматиди

Slide6:

Центромера, що розділяє хромосому на два плеча, є ділянкою, на якій відбувається утворення складного мультибілкового комплексу – кінетохору, необхідного для прикріплення мікротрубочок веретена поділу. Сестринські хроматиди Кінетохор Центромера Мікротрубочки кінетохору

Slide7:

Кінетохор Хроматиди Центромера Центромера Кінетохор Нитки веретена поділу

Slide8:

Найчастіше послідовність ДНК в ділянці центромери представлена АТ-збагаченими повторами і не містить активних генів. Провідну роль у визначенні структури центромери відіграють білки, які взаємодіють із ДНК у цій ділянці. Центромерні білки забезпечують компактизацію центромерної зони хромосоми та рекрутують до цієї зони білки кінетохору.

Slide9:

Кожне плече хромосоми закінчується теломерою – комплексом теломерної ДНК на кінці хромосоми та специфічних теломерних білків

Slide10:

Теломерні ділянки хромосоми містять короткі (до 14 тис. п.н.) повтори ГЦ-збагачених послідовностей. Теломери попереджають деградацію хромосоми, втрату внутрішніх послідовностей та перешкоджають сполученню кінцевих ділянок хромосом. Теломери приймають участь у взаємодії кінцевих ділянок хромосом з ядерною мембраною.

Slide11:

Класифікація хромосом

У залежності від розташування центромери розрізняють наступні типи хромосом :

У залежності від розташування центромери розрізняють наступні типи хромосом

Slide13:

Акроцентричні Центромера зміщена до одного кінця хромосоми й одне плече дуже коротке, деякі акроцентричні хромосоми мають так званих супутників – це круглі або видовжені тільця, з’єднані з рештою хромосоми тонкою хроматиновою ниткою

Slide14:

Субметацентричні Центромера зміщена від середини хромосоми і плечі мають різну довжину

Slide15:

Метацентричні Центромера розташована посередині і плечі хромосоми приблизно однакової довжини

Slide16:

За стадіями мітозу хромосоми поділяються на профазні , метафазні (d-хромосоми) анафазні , телофазні (s-хромосоми)

Slide17:

Хромосоми поділяються на аутосоми або соматичні гетерохромосоми або статеві хромосоми 22 пари аутосом 1 пара XX і ХY

Slide18:

Існують окремі види хромосом, які зустрічаються лише в певних клітинах і мають деякі особливості будови. Це хромосоми типу лампових щіток і політенні хромосоми.

Slide19:

Хромосоми типу лампових щіток – дуже довгі деспіралізовані хромосоми, у яких чергуються конденсовані ділянки з деконденсованими подвійними петлями. Спостерігаються у овоцитах хребетних на стадії диплотени мейозу.

Slide20:

Політенні хромосоми мають по декілька сотень хромонем і виникають внаслідок ендомітозної поліплоїдії, коли число хромосом збільшується, а хроматиди не розщеплюються. Політенні хромосоми зустрічаються у клітинах слинних залоз деяких двокрилих.

Slide21:

Склад хромосоми Білки Негістонові білки (кислі) Гістонові білки (основні) Білки ДНК

Рівні упакування генетичного матеріалу :

Рівні упакування генетичного матеріалу

Перший рівень упакування ДНК  нуклеосомний. Нуклеосома – це глобула (октамер), що містить по дві молекули кожного з чотирьох гістонів  (Н2, Н2В, H3, Н4). :

Перший рівень упакування ДНК  нуклеосомний . Нуклеосома – це глобула (октамер), що містить по дві молекули кожного з чотирьох гістонів  (Н2  , Н2В, H3, Н4).

Навколо однієї нуклеосоми подвійна спіраль ДНК утворює біля двох витків і переходить на наступну глобулу:

Навколо однієї нуклеосоми подвійна спіраль ДНК утворює біля двох витків і переходить на наступну глобулу

Slide26:

Схема нуклеосомного рівня упаковки: 1  октамер (гістони Н 2A, Н2B, Н3, Н4), 2  подвійна спіраль ДНК, 3  нуклеосома.

Другий рівень упакування  соленоїдний (супернуклеосомний) :

Другий рівень упакування  соленоїдний (супернуклеосомний)

Slide28:

Нуклеосомна нитка конденсується і її нуклеосоми «зшиваються» гістоном Н1, таким чином утворюється спіраль

Третій рівень упакування  хроматидний (петльовий) :

Третій рівень упакування  хроматидний (петльовий)

Slide30:

Супернуклеосомна нитка спіралізується з утворенням петель і вигинів. Вона складає основу хроматиди і забезпечує хроматидний рівень упакування ДНК

Четвертий рівень упакування  рівень метафазної хромосоми :

Четвертий рівень упакування  рівень метафазної хромосоми

Slide32:

Схема рівня упаковки метафазної хромосоми: 1  еухроматин, 2  гетерохроматин, 3  хроматида, 4  хромосома

Загальний підсумок конденсації  укорочення нитки ДНК у 10000 разів :

Загальний підсумок конденсації  укорочення нитки ДНК у 10000 разів

Основна функція хромосом  збереження, відтворення і передача генетичної інформації при розмноженні клітин і організмів :

Основна функція хромосом  збереження, відтворення і передача генетичної інформації при розмноженні клітин і організмів

Правила хромосом :

Правила хромосом

1. Правило сталості числа хромосом. :

1. Правило сталості числа хромосом. 2. Правило парності хромосом. 3. Правило індивідуальності хромосом. 4. Правило безперервності хромосом.

authorStream Live Help